Projeler

Üretilen Enerjinin Satışı

ruzgar-yapi

02 Ekim 2013 tarih ve 6446 sayılı elektrik piyasası 14 maddesi gereğince üretilen elektriğin gerçek ve tüzel kişilere usul ve esaslarının belirlenmesi kararı ile Güneş ve Rüzgar enerjisinden üretilen elektrik enerjisinin 10 yıl süre ile TEDAŞ tarafından satın alınması belirlenmiştir.

Devamını Oku »

Bayların İstihdamı

gunes-sistemleri-kuran-yerler

Her ilde kuracağımız 10 Megawattlık güneş santrallerinde çalışacak personelin %20’si yerel bölgelerdeki baylara kontenjan tanıyıp SGK’lı, ömür boyu iş vererek istihdamı ve üretimi artıracağız.

Devamını Oku »

Engellilerin İstihdamı

enerji-uretim-ruzgar

Her ilde kuracağımız 10 Megawattlık güneş santrallerinde çalışacak personelin %20’si yerel bölgelerdeki engellilere kontenjan tanıyıp SGK’lı, ömür boyu iş vererek istihdamı ve üretimi artıracağız.  

Devamını Oku »

Kadınların İstihdamı

fabrika-gunes-sistemleri

Her ilde kuracağımız 10 Megawattlık güneş santrallerinde çalışacak personelin %50’si yerel bölgelerdeki kadınlara kontenjan tanıyıp SGK’lı, ömür boyu iş vererek üretimi artıracağız.

Devamını Oku »

Ekonomik Projelerimiz

gunes-panel

GES ONAY BELGESİ hazır olan, bağlantı görüşü ve çağrı mektubu almış arazi sahiplerine veya yatırımcıya 5 (beş) Megawatt santral kurdurması veya ortaklık yapması durumunda nakit teşvik pirimi ödeyeceğiz, ayrıca kuracağımız santralden üretilen elektrik enerjisi karşılığında hisse veya pay vereceğiz veya aylık sabit Türk Lirası bazında santrali yatırımcıya hiçbir ücret talep etmeden tüm hak ve vecibeleriyle birlikte devir edinceye kadar geçen süre ...

Devamını Oku »

GES Proje Hizmetlerimi

panel-gunes

Güneş Santrallerinin elektrik, mekanik, statik, zemin etüdü, tek hat şeması, 1/1000’lik, 1/5000’lik, 1/25000’lik topografik haritaları, aplikasyon krokileri ile yerel ve merkezi idarelerden alınacak Çağrı mektubu ve bağlantı görüşü) izinler, onaylar ile YEGEM ve TEDAŞ Genel Müdürlüğünden GES ONAY BELGELERİNİN alınması ve geçici kabullerinin yapılması ve işletmeye alınmasına kadar tüm teknik, mali, finansman, idari, mühendislik, danışmanlık hizmetleri Grubumuzca verilir, Güneş santralleri ...

Devamını Oku »

Ön Avans, Nakit Prim Desteği

panel-gunes-enerjisi

Bölgenin potansiyeli ve performansının uygun olması durumunda asgari 5 (beş) Megawatt ile 10 (on) Megawatt Güneş santrali kurmak isteyen yatırımcılara Yenilenebilir Enerji kaynaklarından (GES, RES santrallerinin kurulmasını) teşvik etmek, özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla proje avansı ödenebilir.

Devamını Oku »