Şimdi Güneş Rönesansı Zamanı

Türkiye’nin şu an kurulu Güneş enerjisi gücü 9 MW’tır. Oysa güneşlenme süresi Türkiye’den daha az olan hatta yarısına tekabül etmeyen Almanya’da kurulu güç 31bin MW (otuzbirbinmegawatt) Güneş enerjisi santrali mevcuttur. Son üç yılda 21 bin MW gücünü arttırdı. Oysa Almanya’nın en güneşli yeri bile bizim Türkiye’de en az güneş alan Karadeniz Bölgesine eştir. Fakat Karadeniz Bölgesinde henüz Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten tek bir sistem ve santral yoktur. Japonya ise son 1 yılda 20 bin MW’lık Güneş enerjisi santral kurulum lisansı verdi. Çin, İtalya, ABD, İspanya güneş yatırımlarına hızlı bir şekilde devam ediyor, şimdi Türkiye’de “GÜNEŞ RÖNESANSI” dönemi başlamıştır.
Here comes the sun
Almanya Güneş enerjisinden yaralanma konusunda güneş fukarası olana Almanya yıllık 20 GW’ın üzerinde enerji elde ediyor. Almanya’da Güneşten elde edilen enerji 20 adet nükleer enerji santralinin ürettiği elektrik enerjisine bedeldir. Bu durumda Türkiye de daha fazla güneşlenme süresi ve yılı vardır.

TÜRKİYE GÜNEŞ CENNETİDİR. Eğer Türkiye dede bu kaynak değerlendirilirse enerjide dışa bağımlılık azalır ve sona erer. Yıllık 60 milyar dolarlık ithal fosil kömüre petrole doğalgaza ödenen israf sona erer. Bu durum dikkatle incelendiğinde akaryakıt istasyonları, alışveriş merkezleri, hastaneler, havalimanları, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi yüklü miktarda elektrik enerjisi tüketen kurumlar kendi elektrik enerjisi üretimi için Güneş enerjisinden elektik enerjisi üreten santralleri, sistemleri mutlaka kurmalıdırlar.

TÜRKİYENİN GÜNEŞ POTANSİYELİ : Ülkemizin yılda güneşten 2640 saat yararlanma süresi bulunmaktadır. Günlük hergün için 7.2 saatte tekabül etmektedir. Yılda metrekareye ortalama 1311 kw/h ısınım şiddeti düşmektedir. Bu potansiyel yıllık 87,5 ton (TEP) denk gelmektedir. Bu enerjinin 8,75 TEP’i elektrik enerjisi üretimi 26,5 TEP’i ısı üretimi elverişli miktar olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizin yıllık enerji tüketimi 2012 yılı sonu itibariyle 110 milyon ton eşdeğer petrol olarak gerçekleşmiştir. Yıllık tüketimi her yıl %5 olarak artmaktadır. Ülkemiz 2006 yılında enerji ithalatı için yabancı ülkelere 28 milyon dolar ödemesine rağmen 2013 yılı ekim ayları parametrelerine göre 60 milyar dolar ithal enerjiye para ödenmiştir. Bu ithalat toplam ihracatımızın 4/1’ine tekabül etmektedir. Ülkemiz dünya güneş enerjisinin ısı kapasitesinin %6,2’si ülkemizdedir. Bu oran AB ülkelerinin tamamının %50’s,nden fazladır. Dünya’daki toplam güneş enerjisinin ısı kapasitesi 10,4 gwth’dir. Bu rakamlar ışığında Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli yıllık 60 bin megawatt olarak belirlenmiştir. Bu potansiyele karşılık genel toplam alan Türkiye yüzölçümünün 1,30’una denk gelmektedir. Rüzgar enerjisi ise yer seviyesinden 50 metre yükseklikte 7,5 m/s üzeri rüzgar hızlarına sahip bölgelerde kilometre başına 5 megawatt gücünde rüzgar santrali kurulabileceği tespit edilmiştir. Güneş enerjisinin potansiyeline rağmen ülkemizde tahmini 19 milyon konut içerisinde 3,60 milyon konutta güneş enerjili, (kollektörlü) sıcak su sistemi olduğu tespit edilmiştir. Mevcut kurulu sistemin ülkemize yıllık enerji getirisi 900 milyon euro’dur, oysa bu sistemin yaygınlaştırılması durumunda ülkemize 34,5 milyar Euro ısıl enerji katkısı sağlayacağı bilinmektedir. Bu sistemler yaygınlaştırıldığı güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üreten sistemler teşviklerle ve hibelerle desteklendiği taktirde yabancı ülkelere ithal enerji, fosil yakıtlara dayalı enerji için ödenene yıllık 60 milyar Euro tamamen ülkemizde kalarak hem dışa bağımlı, fosil yakıtlara bağlı ithal enerjiye son verilecek, hem de ülkemizde istihdam, üretimde ucuzluk sağlanacak, tüketimde yüksek fiyatların artması önlenecek, kalite ve standartların yükselmesi, köylerden kentlere göçlerin durdurulması, işsizliğin ve yoksulluğun önlenmesi kısa sürede son bulacaktır.

İSTİKBAL VE İSTİKLAL GÜNEŞ ENERJİSİNDEDİR : Kokusu dumanı olmayan, çevre kirliliği yapmayan, karbondioksiti olmayan, kükürdü olmayan, atmosfere radyasyon salmayan, atığı olmayan, iletişim ve nakil hattı sorunu bulunmayan, hiçbir Ülkenin, Devletin tekelinde olmayan, ömrü dünyanın ömründen daha fazla ömre sahip, sonsuz, kablosuz, makbuzsuz, faturasız, depozitosuz, sıfır bakım, sıfır işçilik, sifır maliyetle sadece ilk yatırım maliyeti olan kendisini asgari 4 yılda azami 5 yılda amorti eden, kira öder gibi kendi santralini, sistemini kendin kur, kendi enerjini bedava sıfır maliyetle kendin üret. Ülkemizin fosil yakıtlara ödediği 60 milyar dolara son vermektir.
Not: Ülkemizde Doğu Karadeniz Bölgesi hariç olmak üzere Güneş Ülkesi ve Cenneti olan Ülkemizde Dünyadaki Güneş enerjisinden yıllık 10,4 gwth Dünyadaki Güneş enerjisi potansiyelinin ısı kapasitesinin %6,2’si Ülkemizde bulunmaktadır.AB Ülkelerinin tamamının %50’sine karşılıktır.Türkiye’nin yıllık bu enerji potansiyeli 48 bin MW olan bu potansiyelini Türkiye yüzölçümünün 1/30’una denk gelmektedir.Yılda ortalama hız 1311 kwh ısınım şiddeti düşmektedir. Bu ısının yıllık 87,5 milyon ton (Tep) eşdeğer yıllık 2640 saat ve günlük her gün için 7,2 saate tekabül etmektedir.

SİSTEMLERİN GARANTİSİ: GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİLİ SİSTEMLERİN AVANTAJLARI : Sadece ilk yatırım maliyeti vardır. İşletme maliyeti sıfırdır. (gerekli durumlardaki bakım maliyetleri hariç), Elektriksel kayıplar azdır. Montajı kolaydır, çok basittir.Şebekeye bağlı değildir, şebekeye bağımlılık yoktur (off-grid sistemdir), İhtiyaca göre DC/AC elektrik üretebilme seçeneği vardır.Güneşin ömrü Dünya’nın ömründen daha fazla bir ömre sahiptir.Güneş enerjisi hiçbir Ülkenin ve kişinin tekelinde değildir.Güneş enerjisinin iletişim ve nakil hattı sorunu bulunmamaktadır.Güneş enerjisi temiz, verimli, sonsuz, çevreye duyarlı, çevre dostu, kablosuz, depozitosuz, makbuzsuz elektrik enerjisi üretir.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN EKOLOJİK SONUÇLARI: Dünyamız 13.8 milyar yaşındadır. Ama aşırı sanayileşme, endüstrileşme, nüfus artışı sonucu Dünyanın ömrü kalmadı, dünyadan kaçış planı “persephone” projesi için harekete geçildi. Küresel ısınma küresel iklim değişikliği meteorlar kozmik patlamalar nükleer savaşlar nükleer santraller akıllı robotların hâkimiyeti salgın hastalıklar doğal afetler (ani yağışlar, ani seller ve su baskınları, su havzalarının barajların kuruması bir tarafta aşırı sıcaklık bir tarafta aşırı don, depremler, tsunamiler, yıldırım düşmeleri) ve terörizm İngiliz Surrey Üniversitesinde dört ülkenin ünlü fizikçilerinin bir araya gelmesiyle dünyadan kaçış ve güneş sisteminin ötesine insanları taşıyacak olan bir araç ile insanların uzaya taşınması hedefleniyor. Beş ana elementi de taşıyacak olan araçlar sürdürülebilirliği sağlayacak, kullandığımız suyu tekrar yeniden kullanacağız. Doğayı da beraber götürebilecek projeler üzerinde çalışılmaktadır. Buna mecburuz. Böyle bir kaçış için proje çalışmalarına başlanmıştır. Ünlü fizikçi Hawking planına göre iş bu senaryo ve planlama yapılmaktadır.

KONFERANS VE SUNUMLAR: Güneş ve Rüzgâr santrallerinin garanti süreleri, kendilerini amorti süreleri, fiyatları, enerji verimliliği, enerji tasarrufu, menşei, enerji üretim kapasitesi, performans süreleri, fiziki garantileri, ömürleri, izlenecek prosedürler, kredi sermaye finansman temini tedariki, kurulacak santralin aktif hale getirilmesi süreçleri ile ilgili kurumunuza sunumlar, konferanslar, eğitimler, seminerler verilir.

SONUÇ ve TALEP: Rüzgar türbinlerini ve Güneş santrallerimizi kurumunuzun bütçesine uygun ödeme seçenekleri ve planlarıyla en kısa zamanda garantili kurmayı kurulum sonrası her türlü teknik danışmanlık hizmetleri vermeyi, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularında sinevizyon, mültivizyon, PowerPoint sunumlar, konferanslar, eğitimler, seminerler vereceğimizi belirtiyor, kurumunuza en yakın zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreterek çevre dostu, doğaya uyumlu, estetik ve şık görünümlü istihdamı ve üretimi arttıracak, işsizliği yoksulluğu ortadan kaldıracak, ekosistemin bozulmasını engelleyecek santralleri en yakın zamanda kurumunuza kurmayı hedeflemekteyiz, bilgilerinize arz ederiz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*