Danışmanlık

PROJE FİNANSMANI PROJE SERMAYESİ; FAİZSİZ GÜNEŞ SANTRALLERİNİ İPOTEKSİZ, REHİNSİZ, KEFİLSİZ, TEMİNATSIZ, BEDAVA PEŞİNATSIZ, ÖDEMESİZ KURUYORUZ.

danismanlik

a- YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE,
b- KÂR ORTAKLIĞI VE KÂR PAYIYLA,
c- YAP İŞLET MODELİYLE,
d- PEŞİNATSIZ ÖN ÖDEMESİZ

BİR YILDAN ON BEŞ YILA KADAR FAİZSİZ VADELİ TAKSİTLERLE, TARIM DIŞI, TARIMA ELVERİŞSİZ, KIRAÇ, ATIL DURUMDAKİ ARAZİLERDE ÜRETİMİ ARTIRMAK, EKONOMİK ve SOSYAL KALKINMAYI HIZLANDIRMAK İŞSİZLİĞİ VE YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRMAK, İTHAL ENERJİYE HER YIL ÖDENEN 60 MİLYAR DOLARLIK İSRAFA SON VERMEK AMACIYLA “GÜNEŞ CENNETİ TÜRKİYE DE” AVRUPA STANDARTLARINDA ANAHTAR TESLİMİ KURUYORUZ. GÜNEŞ SANTRALİ RÜZGAR SANTRALİ KURMAK İSTEYEN YATIRIMCILARA; GES LİSANSSIZ ENERJİ ÜRETİM ONAYI BELGESİ ALMIŞ YATIRIMCILARA geri ödemesiz şirketimiz tarafından asgari 500 bin TL (beşyüzbinlira) azami 1 milyon TL (Birmilyonlira) ön avans, nakit peşin teşvik pirimi verilir, ayrıca yatırımcılara asgari %10-%25 kurulacak santrale kar payı ortaklığı verilecektir.Santralleri faizsiz, kefilsiz, ipoteksiz, rehinsiz, teminatsız, bedava, parasız, yap işlet devret modeliyle veya kar payı ortaklığıyla hisse karşılığı kurulacaktır.

PROJE HİZMETLERİMİZ: Elektrik, statik, zemin etüdü, topografik mekanik projelerini hazırlıyoruz. Yatırımcıların kredi temini, sermaye finansman ihtiyaçlarını taleplerini ipoteksiz, teminatsız, kefilsiz, rehinsiz, şartsız, koşulsuz, faizsiz temin tedarik ediyoruz. Montajlarını, kurulumlarını yapıyoruz. Mühendislik müşavirlik danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

ENERJİ ÜRETİM İZİN BELGELERİ DEVİR ALINIR: Güneş, Rüzgar, Hes, Jeotermal, Biyogaz, Biyodizel, Biyokütleden elektrik enerjisi üreten santrallerin GES İZİN BELGELERİ nakit peşin bedelle devir alınır. Tarım dışı, Kıraç, tarıma elverişsiz, atıl durumda asgari 20 dönüm araziler satın alınır, ortak girişimler yapılır.

PROJE, STRATEJİ GELİŞTİRME VE ÜRETİM MERKEZİMİZ: Yatırımcının proje fikrine, profiline, vizyonuna, perspektifine, sermayesine, bölgenin dokusuna, performansına, potansiyeline ekonomik ve sosyolojik yapılarına uygun istihdamı artıran, üretimi hızlandıran, işsizliği yoksulluğu ortadan kaldıran, atıl durumdaki tarım dışı arazileri bölge ve Ülke ekonomisine kazandırmak ve katma değer sağlamak amacıyla köylerden kentlere göçü durduran, bölge halkının yaşam standartlarını ve seviyesini yükselten, refah paylarını artıran, enerji üretiminde dışa bağımlılığı azaltan Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandıran, sürdürülebilir, ulaşılabilir, çevre dostu, çevreye saygılı, yasalara saygılı, karlı, istihdam odaklı projeler ve stratejiler geliştirmektir.

POTANSİYELİ OLAN İLLERİMİZ: Ankara, Eskişehir, Amasya, Tokat, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Isparta, Burdur, Antalya, Adana, Mersin, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Adıyaman, Malatya, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Van, Batman, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Balıkesir, Manisa, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, İzmir, Denizli, Uşak, Kahramanmaraş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Hatay, Gaziantep, Osmaniye illerinde ilçelerinde beldelerinde Güneş ve Rüzgar santrallerinin yatırım sermayeleri, finansmanları ve kredileri Şirketler Grubumuza ait olmak üzere kurumlara, kuruluşlara, şirketlere, kooperatiflere, Birliklere, şahıslara asgari 1 MW (1000 KWh) azami 10 MW (10000 KWh) lisanssız TEDAŞ Genel Müdürlüğünden LİSANSSIZ GES ENERJİ ÜRETİM ONAYI almış tüm yatırımcılara faizsiz, kefilsiz, ipoteksiz, teminatsız, rehinsiz, bedava, ücretsiz, ödemesiz üstelik asgari 500 bin TL (beşyüzbinlira) azami 1 milyon TL (birmilyonlira) nakit, peşin, teşvik avansı verilmek kaydıyla şartsız, koşulsuz Şirketler Grubumuzca geri ödemesiz teşvik verilmek suretiyle GES, RES, HES, Jeotermal, Biyogaz, Biyodizel, Biyokütle santralleri ve tesisleri Avrupa standartlarında üretilen elektriği TEDAŞ’a 10 (on) yıl süreyle satma garantisiyle anahtar teslimi 4 değişik seçeneğimizle kurmayı taahhüt ediyoruz. SONUÇ: Faizsiz, kefilsiz, rehinsiz, teminatsız ipoteksiz asgari 1 MW (1000 KWh) azami 10 MW (10000 KWh) lisanssız GES, RES, HES, Biyokütle santrallerini işsizliği yoksulluğu ortadan kaldırmak, ithal enerjiye her yıl ödenen 60 milyar dolarlık israfa son vermek, ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandırmak, üretimi artırmak, enerjide dışa bağımlılığı engellemek, atıl durumdaki, kıraç, susuz, tarıma elverişsiz arazileri ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla “KENDİ ENERJİNİ BEDAVA KENDİN ÜRET” sloganıyla anahtar teslimi kuruyoruz, proje finansmanlarını, proje sermayelerini tedarik ediyoruz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*