Enerji

PEŞİNATSIZ, TEMİNATSIZ, İPOTEKSİZ, FAİZSİZ
GÜNEŞ, RÜZGAR, JEOTERMAL, HES, BİYOGAZ, BİYODİZLE, BİYOKÜTLE SANTRALLERİNİ
1 YIL ÖDEMESİZ 10 YILA KADAR VADELİ, KEFİLSİZ, FAİZSİZ, ÖDEMESİZ
ASGARİ LİSANSSIZ 1-5 MEGAWATT AZAMİ 10 MEGAWAT
SULAMA BİRLİKLERİNE, SULAMA KOOPERATİFLERİNE, BELEDİYELERE
PROJE FİNANSMANI, PROJE SERMAYESİ DESTEĞİYLE (MEKANİK, STATİK, ELEKTRİK, ZEMİN ETÜDÜ, TEK HAT ŞEMASI, MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK PROJELERİ DAHİL) ANAHTAR TESLİMİ KURUYORUZ.

MANİFESTOMUZ: “KENDİ ENERJİSİNİ KENDİ ÜRETEMEYEN ÜLKELER VE DEVLETLER YOK OLMAYA MAHKÛMDUR.”
AMACIMIZ : Sulama Kooperatiflerine, Sulama Birliklerine, Belediyelere, lisanssızasgari 1 Megawatt 5 (beş) Megawatt azami 10 (on) Megawatt Güneş santrallerini faizsiz, peşinatsız, ipoteksiz,rehinsiz 1 yıl ödemesiz 10 yıla kadar taksitli vadelerle anahtar teslimi kuruyoruz. Elektrik, mekanik, statik, topografik, zemin etüdü, tek hat şeması projelerini hazırlıyoruz. Yerel ve merkezi idarelerden öz izin ve onayları alıyoruz. TEDAŞ’tan sitem bağlantı anlaşması ile imar planlarını yapıyoruz.
GEREKÇEMİZ: 10 Megawatt Güneş santrali kuracağımız bölgede asgari 20 kişiye azami 40 kişiye Güneş santrallerinin kurulacağı bölgede ikamet eden kişilerden % 20 engellilere, %50 kadınlara, %30 baylara kontenjanımızdan ve ömür boyu SGK’lı olarak iş veriyoruz.
HEDEFİMİZ: Tarım dışı, tarıma elverişsiz, atıl durumda, kıraç, susuz arazilerde Güneş Santralini aşağıdaki seçenekler dâhilindeSulama Kooperatiflerin, Sulama Birliklerin, Belediyelerin ve girişimcilerin isteğine ve tercihine göre Avrupa standartlarında Avrupa birliği normlarına uygun akredite olmuş ürünleri kullanarak anahtar teslimi garantili kuruyoruz.

GÜNEŞ SANTRALİ KURULUMU ALTERNATİF SEÇENEKLERİMİZ:
1- Yap, işlet, devretyöntemiyle, 2- Yap işlet yöntemiyle,
3- Kar ortaklığı ve hasılat paylaşımı modeliyle, 4- 1 yıl ödemesiz 10 yıla kadar vadeli taksitlerle peşinatsız, teminatsız, ipoteksiz Proje finansmanı, proje sermayesi desteğiyle kuruyoruz.
5- Şirketlere, kooperatiflere, birliklere, kamu kurumlarına Avrupa Birliği Normlarına uygun akredite olmuş ürünleri kullanarak anahtar teslimi asgari 1 Megawatt azami 10 Megawatt lisanssız Güneş santralleri kuruyoruz.
ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN VERİLEN TEŞVİKLERLE İLGİLİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VERİYORUZ:
1- KDV istisnası, 5- Sosyal Sigortalar Giriş Desteği (Çalışan için)
2- Gümrük Vergisi İstisnası, 6- Sabit ödeme desteği,
3- Sosyal sigortalar primi desteği (işveren payı) 7- Arazi tahsisi,
4- Gelir Vergisi İndirimi, 8- KDV iadesi

TÜRKİYE’NİN YILLIK ENERJİ ÜRETİMİ ;
30.12.2014 sonuna kadar Türkiye’de 200 milyar Kilovatsaat elektrik enerjisi üretilmiştir.
– Elektrik enerjisi üretiminin ;% 47,8’i Doğalgazdan, % 17,2’si Hidrolikten, % 29’u Kömürden sağlandı.
– Aynı dönemde 62.230 Megawatt olan elektrik enerjisi üretiminin kurulu gücü;% 34,4 Hidroelektrikten, % 31,1’i Doğalgazdan,
% 20,6’sı kömürden üretilmektedir.
30.12.2014 itibariyle Türkiye, yurtdışından 5.8 milyarkilovatsaat elektrik enerjisi ithal etti. Türkiye 30.12.2014 itibari ile 244 milyar kilovatsaat saat elektrik enerjisi tüketti. 30.03.2015 itibariyle 255 milyar kilovatsaat saat Enerji tüketti. Yurtdışından 30.12.2014 tarihi itibari ile yurtdışından 5,8 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi ithal etti ve bunun karşılığında 90 milyar dolar enerji ithalat bedeli ödedi. Oysa Türkiye’nin yıllık güneş enerjisi potansiyeli 385 milyar kilovatsaat olup 2015 yılı itibariyle asgari 20 bin MW güneş santrali kurulabilecek potansiyeli mevcuttur. Bu enerji ihtiyacımıza RES üretimini de eklediğimizde Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı bitecektir, enerjide gerekli önlemeler alınmazsa Türkiye 60 yıl sonra çölleşecektir.

PROJELERİMİZ: Güneş santrallerinin kurulabilmesi için zorunlu olan Elektrik, statik, mekanik, topografik, tek hat şeması, zemin etüdü projeleri Şirketimizin uzman mühendisleri tarafından hazırlanmaktadır. Arazi seçimi, TM merkezleri, şebeke durumları, bağlanabilirlik oranları, bölgenin güneş potansiyeli performansı, otonomi süreisimülasyonu, güneş frekansı dalga boyu radyasyon oranı, aylık yıllık ortalamaları uzman mühendislerimiz e Nasa programlarımızla Türkiye de ilk defa PV Map Of Turkey Atlantis, Pasificand Metropol CompanyGroope tarafından yapılmaktadır.
PROJEMİZİN ÖZETİ: Sayın Başkanım; Güneş santrallerini faizsiz, peşinatsız, ödemesiz Sulama Kooperatiflerine, Sulama Birliklerine, Belediyelere, yatırımcılara değişik 5 (beş) alternatif seçeneğimizle Avrupa Birliği standartlarında Güneş santrallerini anahtar teslimi garantili kuruyoruz. Saygılarımızla

Pınar ATÇIOĞLU                         Meral ÇELİK
Genel Müdür Yard.                     Genel Müdür
GSM: (0532) 4731304                GSM: (0533)4105396

Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş enerjisinin şiddeti, yaklaşık olarak 1370 W/m² değerindedir, ancak yeryüzüne ulaşan miktarı atmosferden dolayı 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970’lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km’dir. Dünya’ya güneşten gelen enerji, Dünya’da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.
Güneş ışınımının tamamı yer yüzeyine ulaşamaz, %30 kadarı atmosfer tarafından geriye yansıtılır.
Güneş ışınımının %50’si atmosferi geçerek dünya yüzeyine ulaşır. Bu enerji ile Dünya’nın sıcaklığı yükselir ve yeryüzünde yaşam mümkün olur. Rüzgâr hareketlerine ve okyanus dalgalanmalarına da bu ısınma neden olur.

Güneşten gelen ışınımının %20’si atmosfer ve bulutlarda tutulur.

Yeryüzeyine gelen güneş ışınımının %1’den azı bitkiler tarafından fotosentez olayında kullanılır. Bitkiler, fotosentez sırasında güneş ışığıyla birlikte karbondioksit ve su kullanarak, oksijen ve şeker üretirler. Fotosentez, yeryüzünde bitkisel yaşamın kaynağıdır.Güneş, nükleer enerji dışındaki bütün enerjilerin dolaylı veya direkt kaynağıdır.

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:
Fotovoltaik Güneş Teknolojisi: Fotovoltaik hücreler denen yarı-iletken malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe çevirirler.
Isıl Güneş Teknolojileri: Bu sistemlerde öncelikle güneş enerjisinden ısı elde edilir. Bu ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir.

Fotovoltaik Hücreler
Güneş hücreleri (fotovoltaik hücreler), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken maddelerdir. Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendirilen güneş hücreleri alanları genellikle 100 cm² civarında, kalınlıkları ise 0,1- 0,4 mm arasındadır.

Güneş hücreleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşur. Hücrenin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir.

Güneş enerjisi, güneş hücresinin yapısına bağlı olarak % 5 ile % 30 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş hücresi birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir, bu yapıya güneş hücresi modülü ya da fotovoltaik modül adı verilir. Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine seri ya da paralel bağlanarak bir kaç Watt’tan MEGA Watt’lara kadar sistem oluşturulur.

Fotovoltaik Hücrelerinin Yapımında Kullanılan Malzemeler
Fotovoltaik hücreler pek çok farklı maddeden yararlanarak üretilebilir. Günümüzde en çok kullanılan maddeler şunlardır:
Kristal Silisyum: Önce büyütülüp daha sonra 150-200 mikron kalınlıkta ince tabakalar halinde dilimlenen Tek kristal Silisyum bloklardan üretilen güneş pillerinde laboratuar şartlarında %24, ticari modüllerde ise %15’in üzerinde verim elde edilmektedir. Dökme silisyum bloklardan dilimlenerek elde edilen Çok kristal Silisyum güneş pilleri ise daha ucuza üretilmekte, ancak verim de %2-5 kadar düşük olmaktadır. Verim, laboratuar şartlarında %18, ticari modüllerde ise %14 civarındadır.
Galyum Arsenit(GaAs): Bu malzemeyle laboratuar şartlarında %25 ve %28 (optik yoğunlaştırıcılı) verim elde edilmektedir. Diğer yarıiletkenlerle birlikte oluşturulan çok eklemli GaAs pillerde %30 verim elde edilmiştir. GaAs güneş pilleri uzay uygulamalarında ve optik yoğunlaştırıcılı sistemlerde kullanılmaktadır.
Amorf Silisyum: Kristal yapı özelliği göstermeyen bu Si pillerden elde edilen verim %10 dolayında, ticari modüllerde ise %5-7 mertebesindedir. Günümüzde daha çok küçük elektronik cihazların güç kaynağı olarak kullanılan amorf silisyum direkt güneş ışınımı az olan bölgelerde de santral uygulamalarında kullanılmaktadır. Amorf silisyumun bir başka önemli uygulama sahası ise binalara entegre yarısaydam cam yüzeyler, bina dış koruyucusu ve enerji üreteci uygulamalarıdır.
Kadmiyum Tellürid(CdTe): Çok kristal yapıda bir malzeme olan CdTe ile güneş hücre maliyetinin çok aşağılara çekileceği tahmin edilmektedir. Laboratuar tipi küçük hücrelerde %16, ticari tip modüllerde ise %7 civarında verim elde edilmektedir.
Bakır İndiyum Diselenid(CuInSe2): Bu çokkristal hücre laboratuar şartlarında %17,7 ve enerji üretimi amaçlı geliştirilmiş olan prototip bir modülde ise %10,2 verim elde edilmiştir.
Optik Yoğunlaştırıcılı Hücreler: Gelen ışığı 10-500 kat oranlarda yoğunlaştıran mercekli veya yansıtıcılı araçlarla modül verimi %20’nin, hücre verimi ise %30’un üzerine çıkılabilmektedir. Yoğunlaştırıcılar basit ve ucuz plastik malzemeden veya camdan yapılmaktadır.

Laboratuarlarda ulaşılan en yüksek hücre verimleri 1 cm 2 ‘lik hücre alanı için:
Kristalsi güneş hücresi için: %24.5
Polikristalsi : %19.8
Amorfsi : %12.7
Çok Katlı Güneş Hücreleri : %40

Son Yıllarda Üzerinde Çalışılan Güneş Pilleri
Ticari ortama girmiş olan geleneksel Si güneş hücrelerinin yerini alabilecek verimleri aynı ama üretim teknolojileri daha kolay ve daha ucuz olan güneş hücreleri üzerinde de son yıllarda çalışmalar yoğunlaştırılmıştır.

Bunlar; fotoelektrokimyasal çok kristalli Titanyum Dioksit hücreler, polimer yapılı Plastik hücreler ve güneş spektrumunun çeşitli dalga boylarına uyum sağlayacak şekilde üretilebilen enerji bant aralığına sahip Kuantum güneş hücreleri gibi yeni teknolojilerdir.

Fotovoltaik Sistemler
Güneş hücreleri, elektrik enerjisinin gerekli olduğu her uygulamada kullanılabilir. fotovoltaik modüller uygulamaya bağlı olarak, akümülatörler, invertörler, akü şarj denetim aygıtları ve çeşitli elektronik destek devreleri ile birlikte kullanılarak bir fotovoltaik sistemi oluştururlar. Bu sistemler, geçmiş zamanlarda sadece yerleşim yerlerinden uzak, elektrik şebekesi olmayan yörelerde, jeneratöre yakıt taşımanın zor ve pahalı olduğu durumlarda kullanılırken, artık şebeke bağlantısı olan yerleşim yerlerinde de şebeke bağlantılı olarak evlerin çatılarına ve büyük ölçekli santral uygulamalarında da kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Bunun dışında dizel jeneratörler ya da başka güç sistemleri ile birlikte karma olarak kullanılmaları da mümkündür.

Şebekeden bağımsız sistemlerde yeterli sayıda fotovoltaik modül, enerji kaynağı olarak kullanılır. Güneşin yetersiz olduğu zamanlarda ya da özellikle gece süresince kullanılmak üzere genellikle sistemde akümülatör bulundurulur. Fotovoltaik modüller gün boyunca elektrik enerjisi üreterek bunu akümülatörde depolar, yüke gerekli olan enerji akümülatörden alınır. Akünün aşırı şarj ve deşarj olarak zarar görmesini engellemek için kullanılan denetim birimi ise akünün durumuna göre, ya fotovoltaik modüllerden gelen akımı ya da yükün çektiği akımı keser. Şebeke uyumlu alternatif akım elektriğinin gerekli olduğu uygulamalarda, sisteme bir invertör eklenerek akümülatördeki DC gerilim, 220 V, 50 Hz.lik sinüs dalgasına dönüştürülür. Benzer şekilde, uygulamanın şekline göre çeşitli destek elektronik devreler sisteme katılabilir. Bazı sistemlerde, fotovoltaik modüllerin maksimum güç noktasında çalışmasını sağlayan maksimum güç noktası izleyici cihazda bulunur. Aşağıda şebekeden bağımsız bir fotovoltaik sistemin şeması verilmektedir.

Şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemler yüksek güçte-satral boyutunda sistemler şeklinde olabileceği gibi daha çok görülen uygulaması binalarda küçük güçlü kullanım şeklindedir. Bu sistemlerde örneğin bir konutun elektrik gereksinimi karşılanırken, üretilen fazla enerji elektrik şebekesine verilir, yeterli enerjinin üretilmediği durumlarda ise şebekeden enerji alınır. Böyle bir sistemde enerji depolaması yapmaya gerek yoktur, yalnızca üretilen DC elektriğin, AC elektriğe çevrilmesi ve şebeke uyumlu olması yeterlidir.

Fotovoltaik sistemlerin şebekeden bağımsız (stand-alone) olarak kullanıldığı tipik uygulama alanları aşağıda sıralanmıştır.
– Haberleşme istasyonları, kırsal radyo, telsiz ve telefon sistemleri
– Petrol boru hatlarının katodik koruması
– Metal yapıların (köprüler, kuleler vb) korozyondan koruması
– Elektrik ve su dağıtım sistemlerinde yapılan telemetrik ölçümler, hava gözlem istasyonları
– Bina içi ya da dışı aydınlatma
– Dağevleri ya da yerleşim yerlerinden uzaktaki evlerde TV, radyo, buzdolabı gibi elektrikli aygıtların çalıştırılması
– Tarımsal sulama ya da ev kullanımı amacıyla su pompajı
– Orman gözetleme kuleleri
– Deniz fenerleri
– İlkyardım, alarm ve güvenlik sistemleri
– Deprem ve hava gözlem istasyonları
– İlaç ve aşı soğutma

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*