Tarım ve Hayvancılık

PEŞİNATSIZ, TEMİNATSIZ, İPOTEKSİZ, FAİZSİZ 75 GÜNDE
IPARD PROJELERİNİ
KIRSAL KALKINMA PROJELERİNİ
BESİHANELERİ, ÇİFTLİKLERİ, MANDIRALARI ENTEGRE ÜRETİM TESİSLERİNİ
(PROJELERİ, ARAZİLERİ, ŞİRKETLERİ HAZIR OLAN YATIRIMCILARA ASGARİ 1 MEGAWATT GÜNEŞ SANTRALİ KURDURACAK OLAN YATIRIMCILARA)ANAHTAR TESLİMİ KURUYORUZ.

gunes-energi-sulama

SÜT ÜRÜNLERİ, ET ÜRÜNLERİ
ORGANİK YUMURTA ÜRETİCİLİĞİ VE PİLİÇ YETİŞTİRİCİLİĞİ
ENTEGRE ÜRETİM VE YETİŞTİRME (BESİHANE, ÇİFTLİK, MANDIRA)
TESİSLERİNİ 75 GÜNDE ANAHTAR TESLİMİ KURUYORUZ.
SÜT VE ET BESİCİLİĞİ HAYVANLARINI 5.AYDA PEŞİNATSIZ, FAİZSİZ, TEMİNATSIZ ASGARİ 100 ADET BÜYÜKBAŞ AZAMİ 1000 ADET BÜYÜKBAŞ İLE ASGARİ 1000 ADET KÜÇÜKBAŞ KOYUN KEÇİ AZAMİ 5000 ADET KOYUN VE KEÇİLERİ 2 YIL ÖDEMESİZ 10 YIL VADELİ TAKSİTLERLETESLİM EDİYORUZ.

a- Asgari 100 büyükbaş azami 1000 büyükbaş süt sığırcılığı,
b- Asgari 100 büyükbaş azami 1000 büyükbaş hayvan et besiciliği,
c- Asgari 500 küçükbaş azami 1500 koyun, keçi süt hayvancılığı,
d- Asgari 1500 küçükbaş azami 5000 koyun, keçi et besiciliği,
e- Entegre üretim tesislerini (besihane, çiftlik, ahır, mandıra) 3 ayda anahtar teslimi kuruyoruz,
NOT: Besihanelerin çiftliklerin enerji ihtiyaçlarını çatıların üzerine kuracağımız güneş santralleri ile (panelleri ile) karşılayacak güneş santrallerini kuruyoruz.
f- 5.ayda damızlık gebe düveleri, koyunları, keçileri adrese teslim ve tedarik ediyoruz.
g- 6.ayda besilik asgari 1500 azami 5000 koyun ve keçileri peşinatsız, 2 yıl ödemesiz 10 yıla kadar vadeli teslim ediyoruz.
NOT: Çiftliklerin, besihanelerin çevreye koku yaymalarını engelleyici teknolojileri kuruyoruz, atıklardan enerji elde edilmesi konusunda biyogaz tesisleri kuruyoruz, bölgenin potansiyeli uygun olması durumunda rüzgar santralleri, jeotermal, biyodizel, biyokütle tesislerini kuruyoruz.
h- SERALAR; asgari 1 Megawatt azami 10 Megawatt güneş santrali kurdurabilecek yatırımcılara Avrupa standartlarında seraları peşinatsız bedava yap-işlet-devret modeliyle kuruyoruz.
i- MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ; 1 Megawatt azami 10 Megawatt güneş santrali kurdurabilecek yatırımcılara Avrupa standartlarında mantar üretim tesislerini peşinatsız bedava yap-işlet-devret modeliyle kuruyoruz.
j- TARIMSAL, HAYVANSAL ÜRETİM TESİSLERİNİ; 1 Megawatt azami 10 Megawatt güneş santrali kurdurabilecek yatırımcılara Avrupa standartlarında hayvansal üretim tesislerini peşinatsız bedava yap-işlet-devret modeliyle kuruyoruz.
k- ORGANİK PİLİÇ YETİŞTİRİCİLİĞİ, YUMURTA ÜRETİCİLİĞİ TESİSLERİNİ; peşinatsız asgari 100 bin kapasiteli tesisler kuruyoruz.
IPARDPROJELERİNİ (KIRSAL KALKINMA PROJELERİNİ)
ENTEGRE ÜRETİM TESİSLERİNİ
PEŞİNATSIZ, TEMİNATSIZ, FAİZSİZ, ÖDEMESİZ75 GÜNDE ANAHTAR TESLİMİ KURUYORUZ.
CANLI HAYVANLARI FAİZSİZ, TEMİNATSIZ, İPOTEKSİZ 5 AYDA TESLİM EDİYORUZ.

“BU PROJELERİMİZ 20 AĞUSTOS 2018 TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.”

GÜNEŞ SANTRALLERİ KURULUMU
ÜCRETSİZ, PEŞİNATSIZ, ÖDEMESİZ, FAİZSİZ PROJELERİMİZ:
AÇIKLAMA: Tarım dışı asgari 1 megawatt-5 Megawatt-10 Megawatt Güneş santrallerini asgari 15 dönüm- 75 dönüm – 150 dönüm arazilerde anahtar teslimi 25 yıl garantili peşinatsız, faizsiz, teminatsız yatırımcılara ortaklık modeliyle yap-işlet veya yap-işlet-devret veya teminatsız, ipoteksiz, rehinsiz, faizsiz 1 yıldan 15 yıla kadar proje finansmanı, proje sermayesi desteğimizle Güneş santrallerini anahtar teslimi Avrupa standartlarında kuruyoruz.

SONUÇ ve TALEP: Güneş santralleri kurmak isteyen yatırımcılara, kooperatiflere, şirketlere bölgenin potansiyeli ve performansının uygun olması durumunda asgari 1 Megawatt – 5 (beş) Megawatt ile 10 (on) Megawatt Güneş santrali kurmak isteyen GES ONAY BELGELERİ ve sistem bağlantı anlaşması yapmış olan yatırımcıları Yenilenebilir Enerji kaynaklarından (GES, RES santrallerinin kurulmasını) teşvik etmek, özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla asgari 150 bin Euro ile 500 bin Euro arasında proje avansını nakit olarak ödüyoruz. Saygılarımızla 02 Ağustos 2015

Meral ÇELİK
GSM: (0532)5817747

Şirketler Grubu Genel Müdürü

BEDAVA, ÖDEMESİZ, TEMİNATSIZ
ORGANİK YUMURTA ÜRETİCİLİĞİ ve PİLİÇ YETİŞTİRİCİLİĞİ,
BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ,
SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEME, AMBALAJLAMA, PAKETLEME, DEPOLAMA TESİSLERİNİ,
KÜLTÜR MANTARI, KÜLTÜR BALIKÇILIĞI, ARICILIK, SERACILIK TESİSLERİNİ,
CEVİZ, BADEM, KEÇİBOYNUZU, KESTANE ZEYTİN TARLALARINI
FAİZSİZ, ÜCRETSİZ, PEŞİNATSIZ, ÖDEMESİZ YAP-İŞLET DEVRET MODELİYLE veya
%50-%50 KAR ORTAKLIĞIYLA KOOPERATİFLERE, KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİNE ve ŞİRKETLERE
PROJE FİNANSMANI ve PROJE SERMAYESİ ŞİRKETLER GRUBUMUZA AİT OLMAK ÜZERE
ASGARİ 200 DÖNÜM KIRAÇ, SUSUZ,TARIMA ELVERİŞSİZ
ARAZİSİ OLAN ŞİRKETLERE, KOOPERATİFLERE
ANAHTAR TESLİMİ AVRUPA STANDARTLARINDA KURUYORUZ.
TESİS KURACAĞIMIZ HER BÖLGEDE ASGARİ 40-50 KİŞİYE İŞ VERİYORUZ.

KOOPERATİFLERE, KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİNE, ŞİRKETLERE, YATIRIMCILARA; %50-%75 geri ödemesiz hibelerle teknoloji yenileme, teknoloji geliştirme, kapasite artırma, ürün işleme, ambalajlama, paketleme, depolama, Ar-ge inovasyon pazar payının geliştirilmesi, istihdamın artırılması, üretimin hızlandırılması, kalitenin geliştirilmesi, reklam konularında hibe projeleri hazırlıyoruz.

GÜNEŞ SANTRALLERİNİ ÜCRETSİZ,
PEŞİNATSIZ, ÖDEMESİZ, FAİZSİZ

a- YAP-işlet-devret modeliyle,
b- YAP işlet modeliyle,
c- %50-%50 kâr ortaklığı ve kâr payıyla,
d- GES ONAY BELGESİ almış, çağrı mektubu ve bağlantı görüşü hazır olan asgari 150 dönüm tarım dışı arazisi bulunan yatırımcılara geri ödemesiz teşvik pirimi olarak asgari 150bin Euro nakit ödeme yapıyoruz.

FAİZSİZ, TEMİNATSIZ, ÖDEMESİZ
PROJELERİ HAZIR OLAN KOOPERATİFLERE,
YATIRIMCILARA ORTAKLIK PAYIYLA VEYA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE
MEGA TARIM VE HAYVANCILIK PROJELERİ HAZIRLIYORUZ.

HEDEFİMİZ : Finansman sermaye yetersizliğinden ve kaynak yokluğundan projelerini hayata geçiremeyen veya yarım kalmış projelere krediye sermayeye erişim, finansmana ulaşım branşında organik tarımsal ve organik hayvancılık sanayisinin geliştirilmesi, işsizliğin, yoksulluğun, fakirliğin ortadan kaldırılması, köylerden kentlere göçün durdurulması, üretimin ve istihdamın arttırılması amacıyla bölgenize ve bölgenizde bulunan geçimini tarım ve hayvancılıkla devam ettiren üretici ve yetiştiricilere ENTEGRE TESİSLERİN KURULABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN FİNANSMANA, KREDİYE ERİŞİM, SERMAYEYE ULAŞIM ve NAKİT İHTİYAÇLARININ TEMİN ve TEDARİKİ konularındaprojeler hazırlama, stratejiler geliştirme teklifimiz hakkında.

PROJE FİNANSMANI, PROJE KREDİSİ, PROJE SERMAYESİ, HİBE DANIŞMA : Kooperatiflere, şahıslara tarım ve hayvancılık yatırımları için gerekli olan proje finansmanı, sermaye, kredi temin ve tedarikleri Şirketler Grubumuzca üreticilere, çiftçilere, yetiştiricilere FAİZSİZ, İPOTEKSİZ, REHİNSİZ, TEMİNATSIZ, KAR ORTAKLIĞIYLA veya YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE proje finansmanı proje sermayesi, temin ve tedarik edilir.Finansal, teknik, mali konularda danışmanlık hizmetleri verilir.

a- ORGANİK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK; Organik, doğal yöntemlerle asgari 500 azami 1000 Büyükbaş Süt Sığırcılığı, Süt ve süt ürünleri İşleme, Ambalajlama, Paketleme, Depolama, süt, ayran, tereyağı, yoğurt, beyaz peynir, lor peyniri, krema ve benzeri ürünlerin üretimi Entegre Tesislerinin kurulması, projelerinin hazırlanması,
b- ORGANİK KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK; Organik, doğal yöntemlerle asgari 1000 küçükbaş merinos, kıvırcık, romanov, karaman koyunu yetiştiriciliği veya 500 küçükbaş saanen keçisi yetiştiriciliği, süt ve süt ürünlerini İşleme, Ambalajlama, Paketleme, depolama Entegre Tesislerinin anahtar teslimi kurulması, projelerinin hazırlanması,
c- ORGANİK TAVUKÇULUK, YUMURTACILIK; Organik, doğal kafessiz tavuk, hindi, kaz, bıldırcın yetiştiriciliği ve yumurta üreticiliği; günlük asgari 100.000 adet yumurta üretimi ile organik asgari 100.000 piliç yetiştirme Entegre Tesislerinin anahtar teslimi kurulması, pazar paylarının oluşturması, satış noktalarının ve network ağlarının kurulması projelerinin hazırlanması,
HAYVANSAL ATIKLARIN ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ: Büyükbaş, küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvanların atıklarının çevrenin ekolojik yapısının bozulmaması için koku yaymasını önleyen, engelleyen bölgede bu atıklara bağlı olarak gelişen, çoğalan bakteri ve virüslerin yok edilmesi, imha edilmesi, teknolojileri ile atıkların, organik gübre yapılması ve atıklardan biyodizel üretilmesi konusunda yüksek teknolojili hibelerle, teşviklerle Türkiye’de ilk defa akıllı teknolojileri, sistemleri kurmaktayız. Projelerini ve stratejilerini geliştirmekteyiz. Bu projeyle hayvansal sektörde faaliyet gösteren üretici ve işletmecilere atıklardan dolayı bütçelerine ek bir katma değer sağlayarak gelirlerini yükseltmeyi hedeflemekteyiz.
d- ORGANİK SERTİFİKALI TOHUMCULUK; Sertifikalı buğday, mısır, ay çekirdeği üreticiliği ve tohum yetiştiriciliği entegre tesislerinin kurulmasına yönelik projeler,
e- ORGANİK TARIMSAL ÜRETİM, DEPOLAMA TESİSLERİ YAPILMASI PROJELERİ; Buğday depolama, silolama, bulgur, nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek ve benzeri bakliyat ürünlerinin, buğday işleme, un, makarna ve benzeri ürünlerin üretimi, işleme entegre tesislerinin kurulmasına yönelik projeler,
f- ORGANİK SERACILIK; yenilenebilir enerji kaynaklarından, Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreterek sebze yetiştiriciliği (biber, domates, patlıcan, çilek, marul vb.) için seralar kurulumu için kiralık veya satın alma yöntemiyle değişik parsellerde asgari 10 dönüm, azami 100 dönüm olması koşuluyla; bölgenizin ekolojik yapısına, potansiyeline, pazar payına nitelikli insan ve iş gücüne uygun olarak kurulması,
g- ORGANİK MEYVECİLİK; Asgari 100 dönüm arazi üzerinde ceviz, badem, kiraz, zeytin, kestane, keçiboynuzu, nar, elma, armut ve diğer meyve çeşitlerinin yetiştiriciliği için tarlalarının, bahçelerinin yapılması, ceviz, badem gibi kabuklu meyvelerin işlenmesi, ambalajlama, paketleme tesislerinin anahtar teslimi kurulması,
h- ORGANİK KURU MEYVE; Meyve ve kuruyemişlerin (ceviz, badem, fındık, fıstık..) kurutma, saklama, işleme, ambalajlama, paketleme, depolama entegre tesislerinin kurulması, projelerinin hazırlanması,
i- ORGANİK ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI; Zeytin ve Zeytinyağı işleme, ambalajlama, paketleme, depolama entegre tesislerinin kurulması,
j- MANTARCILIK: Kültür mantarı yetiştiriciliği entegre üretim tesislerinin kurulması,
k- ORGANİK BAĞCILIK; Asgari 100 dönümde üzüm bağlarının kurulması, şerbet, pekmez, pestil, şıra, üzüm suyu, sirke ve benzeri ürünlerin üretimi, işlenmesi, ambalajlama, paketleme, depolama entegre tesislerinin anahtar teslimi kurulması,
l- ARICILIK; Arıcılık ve arıcılık ürünlerinin İşlenmesi, Ambalajlama, Paketleme Entegre Tesislerinin kurulması,
m- İYİ TARIM UYGULAMALARI; İyi Tarım Ürünlerinin Yetiştirilmesi ve Uygulaması çerçevesinde buğday ve diğer ürünlerin organik veya katkılı olup olmadıklarına dair analizlerinin yapılabilmesi, tespit edilmesi için laboratuvarlarının kurulması projelerinin hazırlanması,
n- KÜLTÜR BALIKÇILIĞI; Su ürünleri, Levrek, Çupra, Sazan, Alabalık, Orfoz, Orkinos..ve diğer balıkların yetiştiriciliği ve işleme, ambalajlama, paketleme, depolama Entegre Tesislerinin kurulması.
o- GÜNEŞ-RÜZGAR-HES SANTRALLERİNİN FAİZSİZ, TEMİNATSIZ, İPOTEKSİZ, REHİNSİZ KURULMASI PROJELERİ; Yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş, rüzgar, hes jeotermal, biyogaz, biyokütle) elektrik enerjisi üreterek arazi, bahçe, tarla sulamalarında dinamolu, dalgıç pompalı sulama sistemlerinde kullanılmak üzere elektrik enerjisi üreten sıfır maliyetli, kablosuz, depozitosuz, makbuzsuz, faturasız, lisansız Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten santralleri asgari 1 MW (1000 Kwh’lık) azami 10 MW (10000 KwH’lık) elektrik enerjisi üretim santrallerini KAR ORTAKLIĞIYLA VEYA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE kurulması projeleri,
p- AHIR, MANDIRA, ÇİFTLİK, BESİHANELERİN ŞEHİR DIŞINA ve YERLEŞİM DIŞINA ÇIKARILMASI PROJELERİ; Bölgeniz sınırları içerisinde bulunan ahırların, çiftliklerin ve besihanelerin şehir dışına çıkarılarak organize tarım ve hayvancılık bölgelerinin kurulmasına yönelik projelerin hazırlanması ve uygulamalar.

SONUÇ ve TALEP: Faizsiz, teminatsız, ipoteksiz, rehinsiz, kefilsiz, ödemesiz asgari 150 dönüm tarım dışı kıraç, susuz, atıl durumda arazileri olan fizibilite raporları, projeleri, Ar-Geleri, kapasite raporları hazır olan Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine, Muhtarlıklara, Köy Tüzel Kişiliklerine proje finansmanı, proje sermayesi Grubumuza ait olmak üzere %50-%50 kar ortaklığıyla, yap-işlet-devret modeliyle asgari 5 Megawatt Güneş santralleri ile asgari 500 büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ile asgari 1000 küçükbaş saanen keçisi, ramanov koyunu yetiştiriciliği ile asgari 100 bin kapasiteli organik yumurta üreticiliği ve piliç yetiştiriciliği ile süt ve süt ürünleri ambalajlama, paketleme, depolama soğuk hava depoları kurma, satış pazarlama ağları kurma, kültür mantarı yetiştiriciliği, su ürünleri alabalık, levrek yetiştiriciliği, arıcılık, seracılık tesislerini, meyve-sebze bahçeleri, tarlaları kurulması, ceviz, badem, keçiboynuzu, zeytin, kestane tarlalarının kurulması konusunda ortak projeler geliştirme konusunda iş birliği, iş ortaklığı ve proje ortaklığı kurmayı, işletmeler açmayı, ahırlar, mandıralar, besihaneler, çiftlikler yapmayı teklif ve talep ediyoruz.
ORGANİK YUMURTA ÜRETİCİLİĞİ ve PİLİÇ YETİŞTİRİCİLİĞİ,
BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ,
SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEME, AMBALAJLAMA, PAKETLEME, DEPOLAMA TESİSLERİNİ,
KÜLTÜR MANTARI, KÜLTÜR BALIKÇILIĞI, ARICILIK, SERACILIK TESİSLERİNİ,
CEVİZ, BADEM, KEÇİBOYNUZU, KESTANE ZEYTİN TARLALARINI
FAİZSİZ, ÜCRETSİZ, PEŞİNATSIZ, ÖDEMESİZ YAP-İŞLET DEVRET MODELİYLE veya
%50-%50 KAR ORTAKLIĞIYLA KOOPERATİFLERE, KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİNE ve ŞİRKETLERE
PROJE FİNANSMANI ve PROJE SERMAYESİ ŞİRKETLER GRUBUMUZA AİT OLMAK ÜZERE
ASGARİ 200 DÖNÜM KIRAÇ, SUSUZ,TARIMA ELVERİŞSİZ
ARAZİSİ OLAN ŞİRKETLERE, KOOPERATİFLERE
ANAHTAR TESLİMİ AVRUPA STANDARTLARINDA KURUYORUZ.
TESİS KURACAĞIMIZ HER BÖLGEDE ASGARİ 40-50 KİŞİYE İŞ VERİYORUZ.

KOOPERATİFLERE, KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİNE, ŞİRKETLERE, YATIRIMCILARA; %50-%75 geri ödemesiz hibelerle teknoloji yenileme, teknoloji geliştirme, kapasite artırma, ürün işleme, ambalajlama, paketleme, depolama, Ar-ge inovasyon pazar payının geliştirilmesi, istihdamın artırılması, üretimin hızlandırılması, kalitenin geliştirilmesi, reklam konularında hibe projeleri hazırlıyoruz.

GÜNEŞ SANTRALLERİNİ ÜCRETSİZ,
PEŞİNATSIZ, ÖDEMESİZ, FAİZSİZ

a- YAP-işlet-devret modeliyle,
b- YAP işlet modeliyle,
c- %50-%50 kâr ortaklığı ve kâr payıyla,
d- GES ONAY BELGESİ almış, çağrı mektubu ve bağlantı görüşü hazır olan asgari 150 dönüm tarım dışı arazisi bulunan yatırımcılara geri ödemesiz teşvik pirimi olarak asgari 150bin Euro nakit ödeme yapıyoruz.

FAİZSİZ, TEMİNATSIZ, ÖDEMESİZ
PROJELERİ HAZIR OLAN KOOPERATİFLERE,
YATIRIMCILARA ORTAKLIK PAYIYLA VEYA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE
MEGA TARIM VE HAYVANCILIK PROJELERİ HAZIRLIYORUZ.

HEDEFİMİZ : Finansman sermaye yetersizliğinden ve kaynak yokluğundan projelerini hayata geçiremeyen veya yarım kalmış projelere krediye sermayeye erişim, finansmana ulaşım branşında organik tarımsal ve organik hayvancılık sanayisinin geliştirilmesi, işsizliğin, yoksulluğun, fakirliğin ortadan kaldırılması, köylerden kentlere göçün durdurulması, üretimin ve istihdamın arttırılması amacıyla bölgenize ve bölgenizde bulunan geçimini tarım ve hayvancılıkla devam ettiren üretici ve yetiştiricilere ENTEGRE TESİSLERİN KURULABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN FİNANSMANA, KREDİYE ERİŞİM, SERMAYEYE ULAŞIM ve NAKİT İHTİYAÇLARININ TEMİN ve TEDARİKİ konularındaprojeler hazırlama, stratejiler geliştirme teklifimiz hakkında.

PROJE FİNANSMANI, PROJE KREDİSİ, PROJE SERMAYESİ, HİBE DANIŞMA : Kooperatiflere, şahıslara tarım ve hayvancılık yatırımları için gerekli olan proje finansmanı, sermaye, kredi temin ve tedarikleri Şirketler Grubumuzca üreticilere, çiftçilere, yetiştiricilere FAİZSİZ, İPOTEKSİZ, REHİNSİZ, TEMİNATSIZ, KAR ORTAKLIĞIYLA veya YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE proje finansmanı proje sermayesi, temin ve tedarik edilir.Finansal, teknik, mali konularda danışmanlık hizmetleri verilir.

a- ORGANİK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK; Organik, doğal yöntemlerle asgari 500 azami 1000 Büyükbaş Süt Sığırcılığı, Süt ve süt ürünleri İşleme, Ambalajlama, Paketleme, Depolama, süt, ayran, tereyağı, yoğurt, beyaz peynir, lor peyniri, krema ve benzeri ürünlerin üretimi Entegre Tesislerinin kurulması, projelerinin hazırlanması,
b- ORGANİK KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK; Organik, doğal yöntemlerle asgari 1000 küçükbaş merinos, kıvırcık, romanov, karaman koyunu yetiştiriciliği veya 500 küçükbaş saanen keçisi yetiştiriciliği, süt ve süt ürünlerini İşleme, Ambalajlama, Paketleme, depolama Entegre Tesislerinin anahtar teslimi kurulması, projelerinin hazırlanması,
c- ORGANİK TAVUKÇULUK, YUMURTACILIK; Organik, doğal kafessiz tavuk, hindi, kaz, bıldırcın yetiştiriciliği ve yumurta üreticiliği; günlük asgari 100.000 adet yumurta üretimi ile organik asgari 100.000 piliç yetiştirme Entegre Tesislerinin anahtar teslimi kurulması, pazar paylarının oluşturması, satış noktalarının ve network ağlarının kurulması projelerinin hazırlanması,
HAYVANSAL ATIKLARIN ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ: Büyükbaş, küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvanların atıklarının çevrenin ekolojik yapısının bozulmaması için koku yaymasını önleyen, engelleyen bölgede bu atıklara bağlı olarak gelişen, çoğalan bakteri ve virüslerin yok edilmesi, imha edilmesi, teknolojileri ile atıkların, organik gübre yapılması ve atıklardan biyodizel üretilmesi konusunda yüksek teknolojili hibelerle, teşviklerle Türkiye’de ilk defa akıllı teknolojileri, sistemleri kurmaktayız. Projelerini ve stratejilerini geliştirmekteyiz. Bu projeyle hayvansal sektörde faaliyet gösteren üretici ve işletmecilere atıklardan dolayı bütçelerine ek bir katma değer sağlayarak gelirlerini yükseltmeyi hedeflemekteyiz.
d- ORGANİK SERTİFİKALI TOHUMCULUK; Sertifikalı buğday, mısır, ay çekirdeği üreticiliği ve tohum yetiştiriciliği entegre tesislerinin kurulmasına yönelik projeler,
e- ORGANİK TARIMSAL ÜRETİM, DEPOLAMA TESİSLERİ YAPILMASI PROJELERİ; Buğday depolama, silolama, bulgur, nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek ve benzeri bakliyat ürünlerinin, buğday işleme, un, makarna ve benzeri ürünlerin üretimi, işleme entegre tesislerinin kurulmasına yönelik projeler,
f- ORGANİK SERACILIK; yenilenebilir enerji kaynaklarından, Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreterek sebze yetiştiriciliği (biber, domates, patlıcan, çilek, marul vb.) için seralar kurulumu için kiralık veya satın alma yöntemiyle değişik parsellerde asgari 10 dönüm, azami 100 dönüm olması koşuluyla; bölgenizin ekolojik yapısına, potansiyeline, pazar payına nitelikli insan ve iş gücüne uygun olarak kurulması,
g- ORGANİK MEYVECİLİK; Asgari 100 dönüm arazi üzerinde ceviz, badem, kiraz, zeytin, kestane, keçiboynuzu, nar, elma, armut ve diğer meyve çeşitlerinin yetiştiriciliği için tarlalarının, bahçelerinin yapılması, ceviz, badem gibi kabuklu meyvelerin işlenmesi, ambalajlama, paketleme tesislerinin anahtar teslimi kurulması,
h- ORGANİK KURU MEYVE; Meyve ve kuruyemişlerin (ceviz, badem, fındık, fıstık..) kurutma, saklama, işleme, ambalajlama, paketleme, depolama entegre tesislerinin kurulması, projelerinin hazırlanması,
i- ORGANİK ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI; Zeytin ve Zeytinyağı işleme, ambalajlama, paketleme, depolama entegre tesislerinin kurulması,
j- MANTARCILIK: Kültür mantarı yetiştiriciliği entegre üretim tesislerinin kurulması,
k- ORGANİK BAĞCILIK; Asgari 100 dönümde üzüm bağlarının kurulması, şerbet, pekmez, pestil, şıra, üzüm suyu, sirke ve benzeri ürünlerin üretimi, işlenmesi, ambalajlama, paketleme, depolama entegre tesislerinin anahtar teslimi kurulması,
l- ARICILIK; Arıcılık ve arıcılık ürünlerinin İşlenmesi, Ambalajlama, Paketleme Entegre Tesislerinin kurulması,
m- İYİ TARIM UYGULAMALARI; İyi Tarım Ürünlerinin Yetiştirilmesi ve Uygulaması çerçevesinde buğday ve diğer ürünlerin organik veya katkılı olup olmadıklarına dair analizlerinin yapılabilmesi, tespit edilmesi için laboratuvarlarının kurulması projelerinin hazırlanması,
n- KÜLTÜR BALIKÇILIĞI; Su ürünleri, Levrek, Çupra, Sazan, Alabalık, Orfoz, Orkinos..ve diğer balıkların yetiştiriciliği ve işleme, ambalajlama, paketleme, depolama Entegre Tesislerinin kurulması.
o- GÜNEŞ-RÜZGAR-HES SANTRALLERİNİN FAİZSİZ, TEMİNATSIZ, İPOTEKSİZ, REHİNSİZ KURULMASI PROJELERİ; Yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş, rüzgar, hes jeotermal, biyogaz, biyokütle) elektrik enerjisi üreterek arazi, bahçe, tarla sulamalarında dinamolu, dalgıç pompalı sulama sistemlerinde kullanılmak üzere elektrik enerjisi üreten sıfır maliyetli, kablosuz, depozitosuz, makbuzsuz, faturasız, lisansız Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten santralleri asgari 1 MW (1000 Kwh’lık) azami 10 MW (10000 KwH’lık) elektrik enerjisi üretim santrallerini KAR ORTAKLIĞIYLA VEYA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE kurulması projeleri,
p- AHIR, MANDIRA, ÇİFTLİK, BESİHANELERİN ŞEHİR DIŞINA ve YERLEŞİM DIŞINA ÇIKARILMASI PROJELERİ; Bölgeniz sınırları içerisinde bulunan ahırların, çiftliklerin ve besihanelerin şehir dışına çıkarılarak organize tarım ve hayvancılık bölgelerinin kurulmasına yönelik projelerin hazırlanması ve uygulamalar.

SONUÇ ve TALEP: Faizsiz, teminatsız, ipoteksiz, rehinsiz, kefilsiz, ödemesiz asgari 150 dönüm tarım dışı kıraç, susuz, atıl durumda arazileri olan fizibilite raporları, projeleri, Ar-Geleri, kapasite raporları hazır olan Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine, Muhtarlıklara, Köy Tüzel Kişiliklerine proje finansmanı, proje sermayesi Grubumuza ait olmak üzere %50-%50 kar ortaklığıyla, yap-işlet-devret modeliyle asgari 5 Megawatt Güneş santralleri ile asgari 500 büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ile asgari 1000 küçükbaş saanen keçisi, ramanov koyunu yetiştiriciliği ile asgari 100 bin kapasiteli organik yumurta üreticiliği ve piliç yetiştiriciliği ile süt ve süt ürünleri ambalajlama, paketleme, depolama soğuk hava depoları kurma, satış pazarlama ağları kurma, kültür mantarı yetiştiriciliği, su ürünleri alabalık, levrek yetiştiriciliği, arıcılık, seracılık tesislerini, meyve-sebze bahçeleri, tarlaları kurulması, ceviz, badem, keçiboynuzu, zeytin, kestane tarlalarının kurulması konusunda ortak projeler geliştirme konusunda iş birliği, iş ortaklığı ve proje ortaklığı kurmayı, işletmeler açmayı, ahırlar, mandıralar, besihaneler, çiftlikler yapmayı teklif ve talep ediyoruz.

ORGANİK YUMURTA PİLİÇ YETİŞTİRİCİLİĞİ,
BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ,
SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEME AMBALAJLAMA PAKETLEME DEPOLAMA TESİSLERİNİ,
KÜLTÜR MANTARI, KÜLTÜR BALIKÇILIĞI, ARICILIK, SERACILIK TESİSLERİNİ,
CEVİZ, BADEM, KEÇİBOYNUZU, KESTANE ZEYTİN TARLALARINI
FAİZSİZ, ÜCRETSİZ, PEŞİNATSIZ, ÖDEMESİZ YAP-İŞLET DEVRET MODELİYLE veya
%50-%50 KAR ORTAKLIĞIYLA KOOPERATİFLERE, KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİNE ve ŞİRKETLERE
PROJE FİNANSMANI ve PROJE SERMAYESİ
ŞİRKETLER GRUBUMUZA AİT OLMAK ÜZERE
ANAHTAR TESLİMİ AVRUPA STANDARTLARINDA KURUYORUZ.
TESİS KURACAĞIMIZ HER BÖLGEDE ASGARİ 40-50 KİŞİYE İŞ VERİYORUZ.

KOOPERATİFLERE, KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİNE, ŞİRKETLERE, YATIRIMCILARA; %50 hibelerle teknoloji yenileme, teknoloji geliştirme, kapasite artırma, ürün işleme, ambalajlama, paketleme, depolama, Ar-ge inovasyon pazar payının geliştirilmesi, istihdamın artırılması, üretimin hızlandırılması, kalitenin geliştirilmesi, reklam konularında hibe projeleri hazırlıyoruz.
FAİZSİZ, TEMİNATSIZ, ÖDEMESİZ PROJELERİ HAZIR OLAN KOOPERATİFLERE,
YATIRIMCILARA ORTAKLIK PAYIYLA VEYA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE
MEGA TARIM VE HAYVANCILIK PROJELERİ HAZIRLIYORUZ.

HEDEFİMİZ : Finansman sermaye yetersizliğinden ve kaynak yokluğundan projelerini hayata geçiremeyen veya yarım kalmış projelere krediye sermayeye erişim, finansmana ulaşım branşında organik tarımsal ve organik hayvancılık sanayisinin geliştirilmesi, işsizliğin, yoksulluğun, fakirliğin ortadan kaldırılması, köylerden kentlere göçün durdurulması, üretimin ve istihdamın arttırılması amacıyla bölgenize ve bölgenizde bulunan geçimini tarım ve hayvancılıkla devam ettiren üretici ve yetiştiricilere ENTEGRE TESİSLERİN KURULABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN FİNANSMANA, KREDİYE ERİŞİM, SERMAYEYE ULAŞIM ve NAKİT İHTİYAÇLARININ TEMİN ve TEDARİKİ konularındaprojeler hazırlama, stratejiler geliştirme teklifimiz hakkında.
PROJE FİNANSMANI, PROJE KREDİSİ, PROJE SERMAYESİ, HİBE DANIŞMA : Kooperatiflere, şahıslara tarım ve hayvancılık yatırımları için gerekli olan proje finansmanı, sermaye, kredi temin ve tedarikleri Şirketler Grubumuzca üreticilere, çiftçilere, yetiştiricilere FAİZSİZ, İPOTEKSİZ, REHİNSİZ, TEMİNATSIZ, KAR ORTAKLIĞIYLA veya YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE proje finansmanı proje sermayesi, temin ve tedarik edilir.Finansal, teknik, mali konularda danışmanlık hizmetleri verilir.
a- ORGANİK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK; Organik, doğal yöntemlerle asgari 500 azami 1000 Büyükbaş Süt Sığırcılığı, Süt ve süt ürünleri İşleme, Ambalajlama, Paketleme, Depolama, süt, ayran, tereyağı, yoğurt, beyaz peynir, lor peyniri, krema ve benzeri ürünlerin üretimi Entegre Tesislerinin kurulması, projelerinin hazırlanması,
b- ORGANİK KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK; Organik, doğal yöntemlerle asgari 1000 küçükbaş merinos, kıvırcık, romanov, karaman koyunu yetiştiriciliği veya 500 küçükbaş saanen keçisi yetiştiriciliği, süt ve süt ürünlerini İşleme, Ambalajlama, Paketleme, depolama Entegre Tesislerinin anahtar teslimi kurulması, projelerinin hazırlanması,
c- ORGANİK TAVUKÇULUK, YUMURTACILIK; Organik, doğal kafessiz tavuk, hindi, kaz, bıldırcın yetiştiriciliği ve yumurta üreticiliği; günlük asgari 100.000 adet yumurta üretimi ile organik asgari 100.000 piliç yetiştirme Entegre Tesislerinin anahtar teslimi kurulması, pazar paylarının oluşturması, satış noktalarının ve network ağlarının kurulması projelerinin hazırlanması,
HAYVANSAL ATIKLARIN ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ : Büyükbaş, küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvanların atıklarının çevrenin ekolojik yapısının bozulmaması için koku yaymasını önleyen, engelleyen bölgede bu atıklara bağlı olarak gelişen, çoğalan bakteri ve virüslerin yok edilmesi, imha edilmesi, teknolojileri ile atıkların, organik gübre yapılması ve atıklardan biyodizel üretilmesi konusunda yüksek teknolojili hibelerle, teşviklerle Türkiye’de ilk defa akıllı teknolojileri, sistemleri kurmaktayız. Projelerini ve stratejilerini geliştirmekteyiz. Bu projeyle hayvansal sektörde faaliyet gösteren üretici ve işletmecilere atıklardan dolayı bütçelerine ek bir katma değer sağlayarak gelirlerini yükseltmeyi hedeflemekteyiz.
d- ORGANİK SERTİFİKALI TOHUMCULUK; Sertifikalı buğday, mısır, ay çekirdeği üreticiliği ve tohum yetiştiriciliği entegre tesislerinin kurulmasına yönelik projeler,
e- ORGANİK TARIMSAL ÜRETİM, DEPOLAMA TESİSLERİ YAPILMASI PROJELERİ; Buğday depolama, silolama, bulgur, nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek ve benzeri bakliyat ürünlerinin, buğday işleme, un, makarna ve benzeri ürünlerin üretimi, işleme entegre tesislerinin kurulmasına yönelik projeler,
f- ORGANİK SERACILIK; yenilenebilir enerji kaynaklarından, Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreterek sebze yetiştiriciliği (biber, domates, patlıcan, çilek, marul vb.) için seralar kurulumu için kiralık veya satın alma yöntemiyle değişik parsellerde asgari 10 dönüm, azami 100 dönüm olması koşuluyla; bölgenizin ekolojik yapısına, potansiyeline, pazar payına nitelikli insan ve iş gücüne uygun olarak kurulması,
g- ORGANİK MEYVECİLİK; Asgari 100 dönüm arazi üzerinde ceviz, badem, kiraz, zeytin, kestane, keçiboynuzu, nar, elma, armut ve diğer meyve çeşitlerinin yetiştiriciliği için tarlalarının, bahçelerinin yapılması, ceviz, badem gibi kabuklu meyvelerin işlenmesi, ambalajlama, paketleme tesislerinin anahtar teslimi kurulması,
h- ORGANİK KURU MEYVE; Meyve ve kuruyemişlerin (ceviz, badem, fındık, fıstık..) kurutma, saklama, işleme, ambalajlama, paketleme, depolama entegre tesislerinin kurulması, projelerinin hazırlanması,
i- ORGANİK ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI; Zeytin ve Zeytinyağı işleme, ambalajlama, paketleme, depolama entegre tesislerinin kurulması,
j- MANTARCILIK: Kültür mantarı yetiştiriciliği entegre üretim tesislerinin kurulması,
k- ORGANİK BAĞCILIK; Asgari 100 dönümde üzüm bağlarının kurulması, şerbet, pekmez, pestil, şıra, üzüm suyu, sirke ve benzeri ürünlerin üretimi, işlenmesi, ambalajlama, paketleme, depolama entegre tesislerinin anahtar teslimi kurulması,
l- ARICILIK; Arıcılık ve arıcılık ürünlerinin İşlenmesi, Ambalajlama, Paketleme Entegre Tesislerinin kurulması,
m- İYİ TARIM UYGULAMALARI; İyi Tarım Ürünlerinin Yetiştirilmesi ve Uygulaması çerçevesinde buğday ve diğer ürünlerin organik veya katkılı olup olmadıklarına dair analizlerinin yapılabilmesi, tespit edilmesi için laboratuvarlarının kurulması projelerinin hazırlanması,
n- KÜLTÜR BALIKÇILIĞI; Su ürünleri, Levrek, Çupra, Sazan, Alabalık, Orfoz, Orkinos..ve diğer balıkların yetiştiriciliği ve işleme, ambalajlama, paketleme, depolama Entegre Tesislerinin kurulması.
o- GÜNEŞ-RÜZGAR-HES SANTRALLERİNİN FAİZSİZ, TEMİNATSIZ, İPOTEKSİZ, REHİNSİZ KURULMASI PROJELERİ; Yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş, rüzgar, hes jeotermal, biyogaz, biyokütle) elektrik enerjisi üreterek arazi, bahçe, tarla sulamalarında dinamolu, dalgıç pompalı sulama sistemlerinde kullanılmak üzere elektrik enerjisi üreten sıfır maliyetli, kablosuz, depozitosuz, makbuzsuz, faturasız, lisansız Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten santralleri asgari 1 MW (1000 Kwh’lık) azami 10 MW (10000 KwH’lık) elektrik enerjisi üretim santrallerini KAR ORTAKLIĞIYLA VEYA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE kurulması projeleri,
p- AHIR, MANDIRA, ÇİFTLİK, BESİHANELERİN ŞEHİR DIŞINA ve YERLEŞİM DIŞINA ÇIKARILMASI PROJELERİ; Bölgeniz sınırları içerisinde bulunan ahırların, çiftliklerin ve besihanelerin şehir dışına çıkarılarak organize tarım ve hayvancılık bölgelerinin kurulmasına yönelik projelerin hazırlanması ve uygulamalar.

SONUÇ ve TALEP: Faizsiz, teminatsız, ipoteksiz, rehinsiz, kefilsiz, ödemesiz asgari 150 dönüm tarım dışı kıraç, susuz, atıl durumda arazileri olan fizibilite raporları, projeleri, Ar-Geleri, kapasite raporları hazır olan Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine, Muhtarlıklara, Köy Tüzel Kişiliklerine proje finansmanı, proje sermayesi Grubumuza ait olmak üzere %50-%50 kar ortaklığıyla, yap-işlet-devret modeliyle asgari 5 Megawatt Güneş santralleri ile asgari 500 büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ile asgari 1000 küçükbaş saanen keçisi, ramanov koyunu yetiştiriciliği ile asgari 100 bin kapasiteli organik yumurta üreticiliği ve piliç yetiştiriciliği ile süt ve süt ürünleri ambalajlama, paketleme, depolama soğuk hava depoları kurma, satış pazarlama ağları kurma, kültür mantarı yetiştiriciliği, su ürünleri alabalık, levrek yetiştiriciliği, arıcılık, seracılık tesislerini, meyve-sebze bahçeleri, tarlaları kurulması, ceviz, badem, keçiboynuzu, zeytin, kestane tarlalarının kurulması konusunda ortak projeler geliştirme konusunda iş birliği, iş ortaklığı ve proje ortaklığı kurmayı, işletmeler açmayı, ahırlar, mandıralar, besihaneler, çiftlikler yapmayı teklif ve talep ediyoruz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*