Manifestolarımız

Avrupa standartlarında kapalı sera kurulabilmesi için çatısına Güneş Enerjisinden elektrik enerjisi üreten sistemleri koymak üzere serayı sizlere ücretsiz kuracağımız hakkında

İstenilen belgeler:
1. Mevcut arazinin mevzi imar planı yapılması
2. Mevcut arazi çatısı üzerinde kurulacak asgari 1 MW güneş santrali için belediyeden GES uygunluk yazısı
3. DSİ bölge müdürlüğü
4. Karayolları Bölge Müdürlüğünden
5. Çevre şehircilik il müdürlüğünden ÇED raporu
6. Tarım il müdürlüğünden sera kurulacağına dair yazı
7. Elektrik dağıtım şirketinden ön izin
8. YEGM izin ve teknik değerlendirme formu
8. statik proje
9. elektrik projesi
10. tek hat şeması
11. zemin etüd projesi
12. TEDAŞGenel Müdürlüğünden sistem bağlantı anlaşması alındıktan sonra MetropolŞirketler Grubu aş olarak enerjisi güneş santralinden karşılanmak üzere serayı hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz kuracağımızı çelik konstrüksiyonlar ekipmanlar, paneller,inverterler Avrupa standartlarında Avrupa normlarına akredite olmuş ürünler kullanılmak suretiyle yapılarak kooperatife/şirkete/belediyeye teslim edilecektir

Saygılarımla
Cemile Meral ÇELİK
05334105396

Avrupa Standartlarında Asgari,
a. 100 büyükbaş azami 1000 büyükbaş damızlık büyükbaş ile asgari 1500 küçükbaş azami 5000 küçükbaş gebe düve, koyun, keçi yetiştiriciliği ve süt üreticiliği entegre üretim tesisleriyle
b. Asgari 350 büyükbaş azami 1000 büyükbaş
c. Asgari 1000 küçükbaş azami 5000 küçükbaş koyun keçi besicilik entegre yetiştiricilik tesislerini
d. Asgari 100000 kapasiteli organik piliç yetiştiriciliği yumurta üreticiliği entegre üretim tesisleri
e. Avrupa standartlarında kültür balıkçılığı ve su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri kuruyoruz
f. Avrupa standartlarında kültür mantarı yetiştiriciliği entegre üretim tesislerini kuruyoruz.
g. Dünya standartlarında organik arıcılık yetiştiriciliği ve entegre tesislerini kuruyoruz.
h. Avrupa standartlarında, ücretsiz, peşinatsız, ödemesiz, güneş ve rüzgar enerjili besihaneler çiftlikler, mandıralar, fabrikalar, oteller ve hastaneler kuruyoruz. Proje finansmanı ve proje sermayesi grubumuz tarafından temin ve tedarik edilerek teknik mali finansman branşlarında danışmanlık hizmetleri veriyoruz.
i. Üzerlerinde tesislerin enerji ihtiyaçlarını karşılayabilecek güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten güneş santralleri kurulmak suretiyle
j. Besihaneler ve üretim tesislerini ücretsiz, parasız anahtar teslimi Avrupa standartlarında, Avrupa normlarına akredite olmuş ürünleri malzemeleri ve cihazları kullanarak garantili yapıyoruz ve kuruyoruz.
k. Canlı süt ve besicilik hayvanları peşinatsız, vadeli taksitlerle asgari 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli temin ve tedarik ediyoruz.
l. Tesislerin mekanik. Statik, elektrik, zemin etüdü, imar planları, bilumum teknik idari hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini Metropol Şirketler grubu olarak bizler hazırlıyoruz.
m. Tesislerin kurulabilmesi için yerel ve merkezi idarelerden alınabilecek ön izinleri onayların müsaadelerin alınmasını Metropol şirketler grubu anonim şirketi olarak bizler teknik ve danışmanlık hizmetlerini veriyoruz.
İstenilen belgeler:
1. Mevcut arazinin mevzi imar planı yapılması
2. Mevcut arazi çatısı üzerinde kurulacak asgari 1 MW güneş santrali için belediyeden GES uygunluk yazısı
3. DSİ Bölge Müdürlüğü
4. Karayolları Bölge Müdürlüğünden
5. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden ÇED raporu
6. Tarım İl Müdürlüğünden sera kurulacağına dair yazı
7. Elektrik Dağıtım Şirketinden ön izin
8. YEGM izin ve teknik değerlendirme formu
8. Statik Proje
9. Elektrik Projesi
10. Tek hat şeması
11. Zemin etüd projesi
12. TEDAŞ Genel Müdürlüğünden sistem bağlantı anlaşması
13. Arazinin tapu fotokopisi, tapu çapı
14. Arazi kiralık ise kira kontratının fotokopisi alındıktan sonra Metropol Şirketler Grubu A.Ş olarak enerjisi güneş santralinden karşılanmak üzere serayı hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz kuracağımızı çelik konstrüksiyonlar ekipmanlar paneller inverterler Avrupa standartlarında Avrupa normlarına akredite olmuş ürünler kullanılmak suretiyle yapılarak kooperatife/şirkete/belediyeye teslim edilecektir

Cemile Meral ÇELİK
Genel Müdür
0(533)4105396