Perspektifimiz

Ülkemizde işsizliği, yoksulluğu, fakirliği ortadan kaldırmak, köylerden kentlere göçü durdurmak, dışa bağımlı ithal enerji israfına ve ithalatına son vermek, toplam 23 milyon hektar tarım dışı, atıl durumda olan kıraç, susuz arazileri ülke ekonomisine kazandırarak bölge halkının gelir düzeyini yaşam standartlarını, refah paylarını yükseltmek, bölgenin mevcut potansiyelini değerlendirmek amacıyla Elektrik Dağıtım Şirketinize ait bölgelerde kapasiteleri boş olması durumunda satın aldığımız asgari 150-200 dönüm araziler üzerinde 10 Megawatt ile 20 Megawatt Güneş santralleri kurmayı hedeflemekteyiz.