2.1.EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

Konu : Üniversiteler ve Araştırma Hizmet Vakfı ile Metropol Şirketler Grubu işbirliğiyle yapılmakta olan Eğitimlere Profesör hocalarımızın bizzat katılacağı Sağlık Kuruluşları Başarı Sertifikası ve Sertifikalı Proje Eğitim Kursları hakkında.

Açıklama : Bu programla sağlık sektörü çalışanları, yönetici ve yönetici adaylarına sağlık kuruluşları yönetiminin temel felsefesi aktarılacak, sağlık alt yapısının tanımlanması ve geliştirilmesine yönelik ulusal veya uluslar arası araştırmaları planlama, yürütme ve değerlendirme, modern işletmecilik anlayışına uygun olarak planlama, koordine etme, yönetme ve değerlendirme konularında nitelikli ve profesyonel sağlık insan gücü yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.Her türlü sağlık kurum ve kuruluşun yönetimi için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmak amacı ile eğitimlerimiz düzenlenmektedir.

Eğitimin Finansmanı : Avrupa Birliği, Kalkınma ajanslarına firmamızca hazırlanacak ve yazılacak projelerden sağlanacak teknik eğitim desteği hibeleri veya kurumların kendi finansmanları ile karşılanacaktır. Bu proje şirketler grubumuz tarafından yürütülecek ve takibi yapılacaktır.

Kursumuzun Hedefi : İstihdam yaratmak, yeni bir iş yeni bir kariyer, yeni bir meslek edindirmek amacı ile ülkemizdeki tüm bireyleri bilgili, donanımlı, Avrupa standartlarında eğitimli, bilinçli, geniş görüşlülük sahibi yapmaktır. Programın amacı; sağlık sektöründe, hastane yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici adayları yetiştirmektir.   

alt

 

 

Hedef Kitle : Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Daire Başkanlıkları,Genel Müdürlükler,Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları, Hastaneler, Sendikalar, İl Özel İdaresi Genel Sekreterlikleri, İl Tarım Müdürlükleri, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlükleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, İl Emniyet Müdürlükleri, İl Çevre ve Orman Müdürlükleri, Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, Kosgeb, İşkur, Mühendis Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları.


SERTİFİKALI EĞİTİM KURSLARIMIZIN KONULARI :

    ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI (aydınlatma, ısıtma, soğutma, buharlaştırmada), TASARRUF TEDBİRLERİNİN AZAMİ DERECEDE UYGULANMASI, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI VE ETKİN KULLANILMASI, ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİNDE TASARRUF SAĞLANABİLMESİ VE LED AYDINLATMA SİSTEMLERİNİN TASARRUFU VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA STRATEJİ, TEKNOLOJİ, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU EĞİTİMİ (Yenilenebilir Güneş, Rüzgar, Biogaz, Biodizel konularında sunumlar yapmak, konferanslar, sempozyumlar, paneller vermek)

          BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ  (Sertifikalı)

          AB MÜKTESEBATI VE UYUM YASALARI EĞİTİMİ  (Konferans şeklinde)

          AB GENÇLİK POLİTİKALARI VE PROGRAMLARI EĞİTİMİ (Katılım Belgeli)

          AB FONLARINA PROJE HAZIRLANMA, TASARLAMA, YAZMA, BÜTÇELENDİRME, YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ VE YÖNTEMLERİ KONUSUNDA TEORİK BİLGİ VE UYGULAMA BECERİSİ KAZANDIRMAYI SAĞLAYACAK BİR PROFESYONEL GELİŞME EĞİTİMİ PROGRAMI EĞİTİMİ (PCM Eğitimci Eğitimi)  (Sertifikalı)

          İŞ-KUR EĞİTİM VE İSTİHDAM PROJELERİ EĞİTİMİ

          SERTİFİKALI İÇ DENETÇİ (CIA),  SERTİFİKALI MALİ HİZMETLER DENETÇİSİ (CFSA)

          SERTİFİKALI KAMU DENETÇİSİ (CGAP),   SERTİFİKALI ÖZ DEĞERLENDİRME UZMANI (CCSA)

          *Her şeyden önce belirtmek gerekir ki CIA gerekse de CFSA, CGAP ve CCSA ‘’Eğitim Sertifikaları’’ değil uluslar arası geçerliliği olan ‘’Unvan Sertifikaları’dır. Unvan sertifikalarında söz konusu olan; Eğitim, tecrübe, karakter ve sınavda başarı gibi şartlar yerine getirildikten sonra ispatladığımız yetkinliğinizi unvan alarak isminizin yanında taşıma yetkisinin size verilmesidir.

          KALİTENİN ARTTIRILMASI (Liderlik Eğitimi, Yönetim stresle baş etme ve Kişisel eğitim, Beden dili Eğitimi,   Kariyer günleri)  

          GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ (Kişilerin ve bireylerin kendine özgüvenlerini arttırmak, müteşebbis ruhunu geliştirmek, Kendi kendine karar verme, inisiyatif ve yeteneklerini arttırma, beceri ve reflekslerini yükseltmektir.)

          KOBİLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

          HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

          UYGULAMALI HASTANE YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMİ

          KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

          İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

          İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİMİ

          ARABULUCULUK EĞİTİMİ


SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ :    Programın İçeriği

          SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ

          MODERN HASTANE ORGANİZASYONU

          HASTANE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE FİZİBİLİTE ETÜDÜ

          DAVRANIŞSAL YÖNETİM TEKNİKLERİ

          SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ         

          SAYISAL KARAR VERME TEKNİKLERİ         

          BİLGİ KONTROL VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ         

          MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜM VE YÖNETİMİ         

          SAĞLIK EKONOMİSİ VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE EKONOMİK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

          SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM         

          SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK PAZARLAMA VE HALKLA İLİŞKİLER         

          MALİYETLERİN ANALİZİ VE YÖNETİM MUHASEBESİ         

          SAĞLIK KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ         

          AKREDİTASYON         

          SAĞLIK KURUMLARINDA MALZEME YÖNETİMİ         

          SAĞLIK HUKUKU         

          SÜREÇ VE RİSK YÖNETİMİ         

          BECERİ KARMALI ÖRNEK VAKA ÇALIŞMASI 

          ÖZEL HASTANE KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ

 
PROJE HAZIRLAMA SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI KURS PROGRAMI

Eğitimin Adı : AB Hibe Programlarına Proje Hazırlama Eğitimi

Eğitim Süresi: 30 saat ( 5 gün)

I. Türkiye’ye sağlanan AB Mali Yardımları nelerdir?

a. Avrupa Birliği tarafından Türkiye’ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir?

b. Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan destekler nelerdir?

c. AB Mali Yardımları ve Kalkınma Ajansı destekleri nasıl takip edilir?

d. Hangi Kuruluşlar mali yardımlardan faydalanabilir?

II. AB Hibe Programlarına Proje Hazırlama

a. Proje Nedir?

b. Proje Döngüsü Yönetiminin Temel İlkeleri

c. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

d. Proje Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar

e. Faaliyet Planı Hazırlama

f. Bütçeleme

g.Hibe Başvuru Rehberi İncelenmesi

h. Hibe Başvuru Formu Doldurulması ve Karşılaşılan Sorunlar

ı. Örnek Proje Başvuru Paketi Hazırlanması

i. Proje Son Kontrol ve Teslimi                     

j. Proje Tekliflerinin Değerlendirilmesi

k.Projenin Kabulü Sonrası yapılacaklar

*Grup Çalışması: Mantıksal Çerçeve

*Grup çalışması: Gruplar tarafından hazırlanan projelerin değerlendirilmesi

alt

 

 

Eğitim Tarihi ve Yeri : Dilediği tarihte, Dilediği şehirlerde.

Eğitim Kontenjanı: En az 20 en fazla 30 kişilik gruplar (Her program için)

Eğitim Ücreti : Kurum ve kuruluşların belirleyeceği eğitim programının içeriğine göre fiyat belirlenecektir. Resmi Kurum ve Kuruluşların kendi bünyesinde belirleyeceği tarih ve mekanda katılım kontenjanına ve istenen Sertifikalı Eğitim Programının içeriğine göre teklif verilmek suretiyle veya bireysel kurum personelinin kurs talepleri olması halinde katılacağı ve talep edeceği eğitimin programına göre fiyatlandırılacaktır.

Üniversiteler ile Metropol Şirketler Grubu işbirliğiyle İPARD, Avrupa Birliği, Sodes, Kalkınma Ajansları ve Yerel Kaynaklı hibe programlarına yönelik proje fikri geliştirme, yatırım işletme planı ve fizibilite dosyası hazırlanması, proje dokümanlarının ve tüm belgelerin doğru ve eksiksiz hazırlanması. İPARD, Avrupa Birliği, Sodes, Kalkınma Ajansları ile Yerel Kaynaklı ve Yabancı Fonların Hibe Programlarına sertifikalı eğitim kursları düzenlemekteyiz. Kursiyerlerimize başarı sertifikası verilecektir.

Yapılan eğitim sonunda sınav yapılacak olup, Sınav sonunda Başarılı olan kursiyerlere SERTİFİKALAR Üniversiteler tarafından düzenlenerek en geç 15 gün içinde adreslerine postalanacaktır.

Eğitim Bedeli: Eğitim bedeli Banka hesabımıza yatırılacaktır. Ön kayıt için Katılım Formunun (Metropol ProjeDanışmanlık’a ait www.metropolprojedanismanlik.com web sitesinden) doldurularak Eğitim bedelinin nakit yada visa ile ödenmesi gerekmektedir, Kredi kartına taksit;Ziraat Bankası ve Maximum kartlara yapılabilmektedir.

Kurs Ücretinin yatırılacağı hesap no: Aşağıda belirtilen bankalardan tercih ettiğiniz birine yatırabilirsiniz.

1- T.C. Ziraat Bankası Kızılay Başkent şubesi nezdinde 55249445-5001 işlem gören no’lu hesabına ve TR03 0001 0016 8355 2494 4550 01 IBAN numarasına METROPOL YURTDIŞI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.

2- AKBANK Kızılay ANKARA şubesi nezdinde işlem gören (TR7400- 0460 -0356 -8880- 0004- 2506)  IBAN no’lu METROPOL YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 42506 no’lu hesap

 

Kayıt ve Katılım: Eğitime katılmak için müracaat etmek ve eğitimle ilgili bilgi almak için aşağıdaki iletişim adreslerini kullanarak eğitim başvurusu bölümündeki eğitim kayıt formunun doldurulması yeterlidir, Eğitim 20-30 kişilik kontenjanla sınırlıdır. Katılımcı kontenjanı doğrultusunda önce gerçekleştirilen başvurular geçerli sayılacaktır. Ön başvuru sonrasında kayıt bedeli olan bedel firmamızın hesabına yatırılmasıyla kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. Kurslarımıza peşinatlarını yatırıp değişik mazeretleri sebebi ile kurslarımıza katılamayan kursiyerlerimizin parası iade edilemez. Ancak bir sonraki kurslarımıza katılma hakkı tanınır. Kurs kayıt bedelini yatırmayan katılımcılar eğitime katılım konusunda hak iddia edemezler. Kurs kayıt işlemini başarıyla tamamlayan katılımcılara eğitim programı, eğitim yeri ile ilgili detaylı bilgi verilecektir.

2.2.EĞİTİM KATILIM FORMU

METROPOL YURTDIŞI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş                                                                        

Şehit Adem Yavuz Sok.No:9/1 Kızılay-ANKARA                                                                                   

Tel: 0.312.419 53 96 (4 hat)                                                                                                                            

Faks: 0.312.418 77 64

Cep: 0.532.548 40 67

         0.532.734 36 46

 

AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA PROJE HAZIRLAMA SERTİFİKALI EĞİTİM KATILIM FORMU

 

 

 

KATILIMCI ADI SOYADI:                        ………………………………………………………………………………………………………...…………..

TC KİMLİK NO:                                     ……………………………………..………………………………………………………..…………………….

ÇALIŞTIĞI KURUM:                              ……………………………………….…………………………………..………………………………………..

GÖREVİ:                                                 ……………………………………….…………………………………………..………………………………..

İLETİŞİM BİLGİLERİ:                               …………………………………………………………………………………..………………………………...

TELEFON EV-İŞ-CEP:                             …………………………………….……………………………………………..………………………………..

E-MAİL ADRESİ:                                    ……………………………………….…………………………………………...……………………………….

EV ADRESİ:                                           ……………………………………..…………………………………………..………………………………….

İŞ ADRESİ:                                              ……………………………………...…………………………………………..…………………………………

FATURA BİLGİSİ:                                   …………………………………………………………………………………..………………………………..

V.DAİRESİ- NOSU:                                .…………………………………………………………………………………..………………………………..

PROGRAMI NERDEN DUYDUNUZ:        .………………………………………………………………………………….………………………………...

DAHA ÖNCE KATILDIĞINIZ KURS YA DA SEMİNER VARMI

(Avrupa Birliği ve Yerel Kaynaklı Hibe Programları Proje Hazırlama)                      EVET                       HAYIR

                                                                                                                                                     

 

NOT     : Katılımcıların Kurs Bedelini ..........-TL KDV Dahil  (....................................... Türk Lirası)  Şirketimizin işlem    gördüğü ZİRAAT BANKASI  BAŞKENT -ANKARA ŞUBESİ 55249445-5001 nolu METROPOL YURTDIŞI EĞİTİM ve DANIŞMANLIK A.Ş. hesabına yatırarak İMZALI KATILIM FORMU ve BANKA DEKONTU İLE 0.312.418 77 64 nolu faksa göndermeleri önemle rica olunur.Basarı sertifikası nı (PEGEM) alabilmek için Katılımcıların eğitimin %80 nine devam etmiş olması ve eğitim sonunda yapılacak olan sınavdan enaz 60 puan alması gerekmektedir. Kursiyerlerimize 3 çeşit öğle yemeği+çay+kuru pasta ikram edilecektir.

 

            BANKA İBAN Numarası                                   TR03 0001 0016 8355 2494 4550 01

 

 

 

TARİH……../……./………

 

KATILIMCI İMZASI       :

 

 

2.3.KREDİ KARTI İLE ÖDEME FORMU

 

METROPOL EĞİTİM ve DANIŞMANLIK A.Ş.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME FORMU – Taksitli

EĞİTİM PROĞRAMININ ADI: (SERTİFİKALI) ………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………

Tarih                                     :  ……./………../…………… (gün/ay/yıl)

Kredi Kartı Sahibi             : ……………………………………………………………………………………………………………………....

Adresi                                  : ………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vergi Dairesi                      :  …………………………………………………………………………………….…………………………………

Vergi Numarası                :  ………………………………………………………………………….………………….………………………….

TC Kimlik No                      :  ……………………………………………………………………………………………………………………….

E- posta                               :  ……………………………………………………………………………………………………………………….

Ev/ İş Telefon    :………………………………………………………………. Faks: ………………………..………………………

Cep Telefonu                    : ……………………………………………………………………………………………..…………………………

 

                                              

Kredi Kartı No:

 

Kredi Kartı Son Kullanma Tarihi      

                              

Kredi kartı Güvenlik Kodu   (Kredi kartının arka yüzündeki son üç rakam)

 

Kredi Kartının Ait Olduğu Banka   

 

 

 

 

Kredi Kartı Türü       Gold Kart  Visa  Master Card

Tahsil Edilecek Toplam Tutar Detayı

Tahsil edilecek tutar  (rakam ile)             

Tahsil edilecek tutar  (yazı ile)   

 

Şehit Adem Yavuz Sokak  9/ 1

Kızılay / ANKARA

Tel: 0312-419 53 96(4 hat)                                                                                     

www.metropolprojedanismalik.com

Faks: 0312-418 77 64 

e-mail: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

 

 

 

 

METROPOL EĞİTİM ve DANIŞMANLIK A.Ş.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME FORMU – Taksitli

 

Ödeme Tutarı (rakam ile)            Ödeme Tutarı (yazı ile)

Peşinat               

                Gün       Ay          Yıl                          

1. Taksit                                                                             

2.Taksit                                                                              

3. Taksit                                                                             

4.Taksit                                                                              

Toplam

 

 

Ödeme için açıklama: …………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………

 

Yukarıda verilen bilgilerin doğruluğunu teyit eder, belirtilen tutar karşılığındaki ürünü / hizmeti teslim aldığımı ve yukarıda belirttiğim kredi kartı numaram ile ödenmesinin Metropol Eğitim ve Danışmanlık A.ş’ye yapılmasını talep ve taahhüt ederim.

 

Ad- Soyad, Unvan                                                                                                                                        İmza

 

 

 

 

Havale ile ödemeler için banka hesap no: Ziraat Bankası Başkent Şubesi, Şube Kodu 1683- 

Hesap No: 55249445.5001

IBAN No: TR 03 0001 0016 8355 2494 4550 01

 

Lütfen çıktı alıp doldurarak 0312 418 77 64 ‘e fakslayınız. Teşekkürler.

 

 

 

Şehit Adem Yavuz Sokak  9/ 1

Kızılay / ANKARA

Tel: 0312-419 53 96(4 hat)            www.metropolprojedanismalik.com

Faks: 0312-418 77 64                     

email: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 
Anketler
AB Desteği Almayı Hiç Düşündünüzmü?
 
Hava Durumu
ANKARA

  

Döviz Kurları