3.1.GÜNEŞ ENERJİSİ

**Metropol Şirketler Grubu olarak hibelerle, teşviklerle, kredilerle güneş pilleriyle, solar panellerle, fotovoltaik panellerle güneş enerjisinden sıfır maliyetli, depozitosuz, makbuzsuz, kablosuz yerli, yenilenebilir, çevreye duyarlı, yasalara saygılı (otellere, hastanelere, fabrikalara) sistemleri kuruyoruz, projelerini hazırlıyoruz.

Güneş enerjisi veya Güneş erkesi, Güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı bir teknolojidir. Güneşin yaydığı ve Dünya'mıza da ulaşan enerji, Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında Güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 değerindedir; ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin Dünya'ya gelen küçük bir bölümü dahi,insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş pilleri ya da fotovoltaik piller diye anılan cihazlar, yarıiletkenlerin fotovoltaik etki özelliğini kullanarak, Güneş ışığından elektrik enerjisi üretirler. Güneş pilleri, kurulan sisteme bağlı olarak bir kaç kW'dan birkaç MW'a kadar elektrik üretebilir. Şirketler Grubu olarak güneş potansiyeli olan bölgelerde lisansız 500 kwh ve üzeri yerli, yenilenebilir, temiz, verimli, sonsuz enerji olan Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreterek Belediyelerin, Holdinglerin, Kobilerin, Otellerin, Akaryakıt İstasyonların, Hastanelerin, Üniversite Kampüslerinin, Resmi Daireler, Yollar, Organize Sanayi Bölgeleri, Toplu Konutları, Siteler, Lojmanlar, Futbol Sahaları, Seraların Aydınlatma, Isıtma, Soğutma Sistemlerinde kullanılmasını sağlamaktır.

 

alt

 
MOBİL SİSTEMLER: Güneş enerjisinden mobil sistemlerle dilediği yere hareket edebilir, taşınabilir, dağlardan çiftliklere, göçerlere, balık çiftliklerin, dağ evleri, yayla evleri, orman evleri, Gsm baz istasyonları, yangın gözetleme kuleleri, TV verici radyo istasyonları, ulaşımı zor olan yerlere mobil sistemlerle güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreterek aydınlatma, ısıtma, soğutma, buharlaştırma ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Temsilcilik : Güneş ve rüzgar enerjisinden, kablosuz, faturasız, depozitosuz, makbuzsuz, sıfır maliyet, sıfır işçilik, sıfır bakım, çevreye uyumlu, yerli, yenilenebilir, sonsuz, taşınabilir, mobil göçerlere, dağ, yayla, orman, çiftlik yerlere, villalara, hastanelere, otellere, bankalara, resmi kurumlara, parklara, bahçelere, statlara, devlet hava yollarına, otoyollara elektrik tüketiminde %100 tasarruf sağlayan aydınlatma, ısıtma, soğutma, buharlaşma sistemlerinde kullanılan yüksek teknolojili sistemlerimizin ve cihazlarımızın Biogazdan, Jeotermalden elektrik enerjisi üreten sistemlerimizin sabit maaş + prim + otomobil + ofis büro masrafları + elektrik + telefon personel giderlerini karşılıyoruz. Tüm illerde, ilçelerde, beldelerde,  temsilciliğini veriyoruz. Özellikle bankalardan, belediyelerden, resmi kurumlardan, üst düzey emekli bayan, bay evinden, işyerinden, bulunduğu ilçeden veya uzaktan yapabilecek kapasitede bölge il satış pazarlama koordinatörleri arıyoruz.  

3.2.RÜZGAR ENERJİSİ

**Metropol Şirketler Grubu olarak Peşinatsız, Ön Ödemesiz, Anahtar Teslimi, Hibelerle, Teşviklerle, Sıfır Faizsiz Kredilerle; Güneş Enerjisinden Güneş Pillerinden Fotovoltaik Panellerle Rüzgar Enerjisinden, Rüzgar Gülü ve Rüzgar Türbinlerinden Lisansız 500 kWh’lık Sistemleri Kurmakta, Montajlarını Yapmakta ve Projelerini Hazırlamaktayız. Rüzgar potansiyeli olan bölgelerde lisanssız 500 kwh ve üzeri sistemleri kurarak bölgenin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini üretmektir.

 

alt

 

 

Rüzgardaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Bir rüzgar türbini genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri (dişli kutusu), elektrik-elektronik elemanlar ve pervaneden oluşur. Rüzgarın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye çevrilir. Pervane milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara ulaştırılır. Kullanımdaki rüzgar türbinleri boyut ve tip olarak çeşitlilik gösterse de, genelde dönme eksenine göre sınıflandırılır. Rüzgar türbinleri dönme eksenine göre “Yatay Eksenli Rüzgar Türbinleri” (YERT) ve "Düşey Eksenli Rüzgar Türbinleri” (DERT) olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. Rüzgar enerjisi, rüzgarı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket (kinetik) enerjisidir. Bu enerjinin bir bölümü yararlı olan mekanik veya elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Bir rüzgar tarlasındaki türbinler orta gerilimle güç toplama sistemi ve iletişim ağına bağlıdır (daha çok 34,5 kV). Alt istasyondaki, bu orta gerilim elektriksel akımı yüksek gerilim elektrik iletim hattı sistemine bağlanması için bir transformatör yardımı ile arttırılır. Şirketler Grubu olarak rüzgar potansiyeli olan bölgelerde lisanssız 500 kwh ve üzeri sistemleri kurarak bölgenin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini üretmekteyiz.

 

alt

 

 

Özellikleri

•             Çevrecidir, karbon emisyonu yoktur. Hava kirliliğini azaltır.

•             Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır, bedavadır.

•             İhtiyacınız olan enerjiyi satın aldığınız kurum ve kuruluşlara bağımlılığınızı azaltır.

•             Enerji üretmek için kullanılan hammaddelerin ithalini önleyerek ekonomide rahatlık yaratır.

•             Elektriğin ulaştırılamadığı bölgelerde istihdam sağlar ve yaşam standardını arttırır, kalkınmayı  hızlandırır.

•             İstihdam ve bölgesel kalkınma sağlar.

•             Değişen yakıt ve enerji fiyatlarından etkilenme riski yoktur.

•             Uygun koşulların sağlandığı her yere kurulabilir.

 

3.3.HİDRO ELEKTRİK ENERJİ

Hidrolik enerji, dünyada elektrik ihtiyacının %19'unu karşılamaktadır. Yenilenebilir enerjinin %69'unu oluşturmuştur. Hidroelektrik santrali akan ya da yüksekten düşen suyun enerjisini elektrik enerjisine çeviren tesistir. Hidroelektrik santrali, barajda biriken su Yerçekimi Potansiyel Enerjisi içermektedir. Su, belli bir yükseklikten düşerken, enerjinin dönüşümü prensibine göre Yerçekimi Potansiyel Enerjisi önce kinetik enerjiye (mekanik enerji) daha sonra da Türbin çarkına bağlı jeneratör motorunun dönmesi vasıtasıyla Potansiyel elektrik Enerjisine dönüşür.

 

alt

 

 

MİKRO HESLER : Lisansız 500 Kwh ve üzeri elektrik enerjisi üreten sistemleri akarsular üzerinde kurarak bölge ve yerel ekonomimize elektrik enerjisi üreterek bölgeye katma değer sağlamaktır.

Avantajları; ilk yatırım yapıldıktan sonra, enerji üretiminin ana kaynağı su olduğundan üretim maliyeti çok ucuz olmaktadır. Yakıtlı santralleri gibi hava ve çevre kirliliği yaratmazlar. Türbinler hakkında daha detaylı bilgi için teklif hazırlama mühendislerine başvurulabilir. Ayrıca barajların, elektrik üretiminin yanı sıra;Yerleşim yerlerinin suyunu karşılama,Sel ve taşkınları önleme,Tarım arazilerini sulama, Balıkçılık, Ağaçlandırmaya katkı, erozyonu önleme, Turizmi geliştirme, Ulaşım, İklimde yumuşama gibi yararları bulunur.

 

3.4. JEOTERMAL VE BİOGAZ ENERJİ

 

**Metropol Şirketler Grubu olarak Jeotermal ve Biogaz potansiyeli bulunan bölgelerde elektrik enerjisi üreterek bölgenin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini üretmekteyiz.

JEOTERMAL; (jeo-yer, termal-ısı anlamına gelir) yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür.

Jeotermal kaynaklar ile;

1.            Elektrik enerjisi üretimi,

2.            Merkezi ısıtma, merkezi soğutma, sera ısıtması vb. ısıtma/soğutma uygulamaları,

3.            Proses ısısı temini, kurutma işlemleri gibi endüstriyel amaçlı kullanımlar,

4.            Karbondioksit, gübre, lityum, ağır su, hidrojen gibi kimyasal maddelerin ve minerallerin üretimi,

5.            Termal turizm'de kaplıca amaçlı kullanım,

6.            Düşük sıcaklıklarda (30 °C'ye kadar) kültür balıkçılığı,

7.            Mineraller içeren içme suyu üretimi,

gibi uygulama ve değerlendirme alanlarında kullanımlar gerçekleştirilmektedir.

 

alt

 

 

BİYOGAZ; temel olarak organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini ifade eder.Oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir. Biyogaz üretimi için kullanılan materyaller, hayvansal gübreler, organik atıklar ve endüstriyel atıklar olarak üç başlık altında incelenebilir. Bu bağlamda kullanılan materyaller,

1.            Hayvansal atıklar

1.            Hayvancılık ile elde edilen atıklar,

2.            Hayvan gübreleri,

2.            Bitkisel atıklar

1.            Bahçe atıkları,

2.            Yemek atıkları,

3.            Endüstriyel atıklar

1.            Zirai atıklar,

2.            Orman endüstrisinden elde edilen atıklar,

3.            Deri ve tekstil endüstrisinden ele edilen atıklar,

4.            Kağıt endüstrisinden elde edilen atıklar,

5.            Gıda endüstrisi atıkları,

6.            Sebze, tahıl, meyve ve yağ endüstrisinden elde edilen atıklar,

7.            Şeker endüstrisi atıkları,

8.            Evsel katı atıklar,

9.            Atıksu arıtma tesisi atıkları.

Biyogaz üretimi tarımsal atıklardan yararlanılarak yapılabileceği gibi endüstriyel atıklardan yararlanılarakta yapılabilmektedir. Kentsel atıkların ayrı ayrı toplanılması ve kanalizasyon atıklarının arıtma tesislerinde toplanılmasıyla önemli ölçüde biyogaz üretim imkânı vardır.

 

3.5. ELEKTRİK ENERJİSİ VE ENERJİ SATIŞI

**Metropol Şirketler Grubu olarak amacımız; genel aydınlatma ve elektrik enerjisi ihtiyaçlarının giderilmesinde, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini mükemmel bir hizmet ile karşılamak, toplumsal sorumluluk duygusu ile insanlığa yararlı olmak, Elektrik enerjisi kullanımını ve tüketimini mümkün olduğu kadar ucuz ve tenzilatlı olarak müşterilerimize maksimum dikkat ve minimum hata ile gerçekleştirmek, tüketicilerimizle birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içinde çalışıp verimliliğimizi arttırmak, genel aydınlatma, ısıtma, soğutma ihtiyaçlarının giderilmesinde güvenlik ve ekonomik unsurlara öncelik vermek sureti ile elektrik enerjisi tüketen tüm işyerlerine ve konutlara standart kaliteli ve sağlıklı hizmet sunmak, tüketicilerimizin bilgi ve becerilerini arttırmalarını desteklemek ve teşvik etmek proseslerini iyileştirebilmektir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2015 yılına kadar serbest tüketici sınırını kademe kademe düşürecek ve sıfırlayacak 2015 yılında tüm aboneler serbest tüketici olacak, aboneler istediği üreticiden yada kaynaktan pazarlıkla elektrik satın alabileceklerdir. Serbest tüketiciler yıllık elektrik ihtiyaçlarını bölge yada il mekan sınırlaması olmaksızın istedikleri bir tedarikçiden karşılayabileceklerdir.

 

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) tarafından yönetilen enerji sektöründe, kamu payının daraltılması ve serbest piyasaların oluşturulması süreci 2001 yılında hazırlanarak yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile başlatılmış bulunmaktadır. Bu şekilde elektriğin planlı, yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu olarak tüketicilerin kullanımına sunulması amacıyla rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasası oluşturulması hedeflenmiştir. EPDK, piyasadaki düzenleme ve denetim görevlerini yürütebilmek için, üretim, iletim, dağıtım, toptan satış ve perakende satış olarak gruplara ayrılan piyasa katılımcılarının çalışma konularına uygun bir lisans almaları zorunluluğunu getirmiştir. Elektrik enerjisinin serbest tüketicilere toptan satışı konusunda faaliyet göstermek üzere EPDK tarafından sağlanan Toptan Satış Lisansı’nı alarak piyasa katılımcıları arasındaki yerini almıştır. Serbest Tüketici (yıllık 25.000 kWh aktif elektrik enerjisi tüketen herkes, ayda ortalama KDV dahil 670.-TL) olma sınırları içerisinde bulunmanızdan dolayı, kuruluşunuza ait işyerlerinde kullanılan elektrik enerjisini toptan satış lisansı sahibi firmalardan satın alma hakkını edinmiş bulunmaktasınız. Talep ettiğiz taktirde işletme giderleriniz içerisinde önemli bir yer tutan elektrik harcamalarında büyük oranda indirim sağlayacak teklifimizi tarafınıza en kısa sürede ileteceğiz.

alt

 

 

Bu işlem için gerekli koşulları ve açıklamaları aşağıda özetlemekteyiz:

• Kuruluşunuz adına düzenlenmiş son aylara ait elektrik faturalarının bir kopyasının veya bağlı olduğunuz dağıtım şirketinden alınan son bir yıla ait fatura dökümünün tarafımıza iletilmesi başlangıç ve teklif hazırlama için yeterlidir.

• Firmanız ile Alantur Enerji arasında bir yıl veya daha uzun süreli bir sözleşme akdedilecektir. Bu süre içerisinde sözleşmede imza altına alınan indirim oranı geçerliliğini koruyacaktır.

• Bugün itibarıyla elektrik enerjisi alımını yaptığınız dağıtım şirketinin sağladığı bakım, onarım, sayaç okuma, açma, kapama gibi tüm işlemler aynı dağıtım şirketi tarafından kesintisiz sürdürülecektir.

• Dağıtım şirketinden gelen faturalarda bulunan ve kWh üzerinden tahakkuk ettirilen perakende satış, iletim ve dağıtım bedelleri gibi ücretler aynı şekilde, Enerji Fonu, TRT Payı ve BTV gibi vergi ve ücretler ise birim fiyat üzerinden indirimli olarak faturalarımızda yer alacaklardır.

•Dağıtım şirketi faturalarında olduğu gibi tarafımızdan kesilecek faturalarda da cari oranda KDV yer alacaktır.

SERBEST TÜKETİCİLİK HAKKININ ELDE EDİLME KOŞULLARI

          Bir yıllık enerji tüketiminin 25.000 kWh sınırının üzerinde olması

          Elektrik enerjisini tedarik etmekte olan Dağıtım Şirketi veya Toptan Satış Şirketi'ne borcunun bulunmaması

SERBEST TÜKETİCİ KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

          İmza sirküleri

          Tüketici adına yetkililer tarafından imzalanmış IA02 Formu (EPDK Sözleşmesi)

 

 

alt

 

 

ELEKTRİK ENERJİSİ TEMSİLCİLİK: Elektrik özelleştiği için aylık faturası 670 TL üzeri gelen işyerlerine, oteller, hastaneler, akaryakıt istasyonları, bankalar, fabrikalar, imalathaneler, lokantalar, belediyeler, konveksiyon mağazaları, cadde, park, sokaklar, havuzlar vesaire gibi tüketmiş olduğu tarifeleri baz alarak (örneğin hangi saatte ne kadar tükettiği baz alınarak) asgari %10 azami %28 elektrik tüketiminde, mevcut şebeke ve sistem üzerinden ucuza, tenzilatlı ve indirimli olarak elektrik veriyoruz. Herhangi bir alet takmıyoruz. Sizden istediğimiz 2011- 2012 yılına ait elektrik faturasını e-mail ya da faksla bize ulaştırmanız. Her ay 30 kurumun sözleşmesini sağladığınız taktirde sabit maaş ve her abonenin tüketmiş olduğu elektriğin 1000’de 3’ü kadar artı prim ve otomobil veya ofis kirası, elektrik, telefon giderlerini ödüyoruz. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) tarafından yönetilen enerji sektörünün belirlemiş olduğu kabul zamanları vardır. 6 Mart – 6 Haziran – 6 Eylül – 6 Aralık kabul tarihleridir. Kabul tarihlerinden sonra o ay içerisinde abone başına verilecek ücretler banka hesaplarınıza yatırılacaktır. Abonelerin sisteme girdiklerinden 1 ay sonra primler, 1 yıl boyunca her ay hesabınıza yatacaktır.  

 

SIK SORULAN SORULAR

•             TEDAŞ dışında elektrik tedariki mümkün mü?

Yıllık toplam enerji tüketiminiz 25.000 kWh (Aylık faturanız yaklaşık 670 TL ) üzerinde ise elektrik enerjinizi Alantur Enerji’den temin edebilirsiniz.

•             Alantur Enerji’den elektrik satın alırsam kazancım ne olacak?

Elektrik satın aldığınız tarife grubuna ve tüketiminizin gün içindeki dağılımına bağlı olarak Alantur Enerji mevcut TEDAŞ tarifesi üzerinden sizin için bir iskonto oranı belirler.

•             TEDAŞ elektrik fiyatı veya elektrik üretim maliyetindeki değişimler faturamdaki elektrik birim fiyatına yansıyacak mı?

Yürürlükte olan “Otomatik Fiyatlandırma Mekanizması” TEDAŞ birim fiyatlarını, elektrik üretim maliyetleri doğrultusunda düzenlemektedir. Tarifelerin değişmesi durumunda, Alantur Enerji’nin sizin için belirlemiş olduğu indirim oranı ile yeni tarife üzerinden fiyatınız belirlenecektir. Böylece her durumda avantajınız devam edecektir.

•             Alantur Enerji’den elektrik almaya başlamak için teknik olarak (hat, trafo, sayaç vb..) bir değişiklik yapılmasına gerek var mı?

Hayır, teknik olarak hiçbir değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

•             Elektrik kesintisi, arıza, sayaç okuma ve benzeri konularda kiminle irtibata geçilmesi gerekmekte?

Elektrik hatları ile ilgili tüm arıza, kesinti, bakım ve sayaç okuma konularında tek yetkili kurum, bağlı olduğunuz elektrik dağıtım şirketidir. Mevcut bağlantı şeklinizde bir değişiklik olmayacağı için teknik konularda bağlı olduğunuz dağıtım şirketi ile çalışmaya devam edebilirsiniz.

•             Alantur Enerji’den aldığım elektriğin kalitesinde herhangi bir değişiklik olacak mı?

Elektrik kalitesinde hiçbir değişiklik olmadan çalışmalarınıza kesintisiz bir şekilde devam edebilirsiniz.

•             Bu sürecin maliyeti ne olabilir?

Elektrik ihtiyacınızı Alantur Enerji’den sağlamaya başlamanızın size getireceği ek maliyet bulunmamaktadır.

•             Sözleşme süreleriniz ne kadar olmaktadır?

Serbest Tüketici Yönetmeliği gereği tedarikçi değişim hakkınız her zaman mevcut olup sözleşme süresi taraflarca karşılıklı belirlenmektedir. Genel eğilim 1 yıllık sözleşmeler yapılması şeklinde gelişmiştir. Alantur Enerji’de 1 yıllık sözleşme yapılmasını uygun görmüştür.

 

3.6.LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ

**Metropol Şirketler Grubu olarak aydınlatma sistemlerinde asgari %50-%90 enerji tüketiminde tasarruf sağlayan LED Aydınlatma sistemlerinin kullanımı, ekonomiye ve çevreye katkısı, montajı, demonstrasyon amaçlı kurulabilmesi sağlamaktayız ayrıca LED Aydınlatma Sistemleriyle ilgili konferanslar, paneller, sempozyumlar, seminerler, eğitimler düzenlemekteyiz, enerji verimliliği tasarrufları ile ilgili zat-ı alinize ve bölgenizdeki tüm bireylere, çalışanlarınıza teknik bilgileri, tanıtımı ve özellikleri, konusunda bilgileri sunmaktayız.

 

altalt

 

 

 

LED Aydınlatma Sistemleri; genel ihtiyaçların giderilmesinde; verimlilik, güvenlik, estetik ve ekonomik unsurlara öncelik vermek suretiyle, konutlar, işyerleri, okullar, oteller, endüstriyel tesisler vb. alanlarda yangın-deprem gibi istenmeyen afet durumlarında elektrik kesintilerinde aydınlatmayı devam ettiren ve standart zamanlarda da kaliteli ve sağlıklı bir aydınlatma sağlayan sistemlerdir. Amacımız; verdiğimiz bütün hizmetlerde Türkiye’de en iyisi olmaya devam ederek dünyada örnek şirketler Grubu olmak, Müşteri isteklerini daima ön planda tutmak, Çevreye, doğaya ve topluma saygılı olmak, İnsan kaynaklarına değer veren, yaratıcılığı destekleyen ve gelişmesine yardımcı olan açık iletişime dayalı çağdaş yönetim anlayışı, tüm kaynakların verimli kullanımı, Müşterilerimiz, çözüm ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla bütünlük duygusu, ticari ve sosyal ilişkilerimizde karşılıklı güven, üstün iş ahlakı ve dürüst davranış ilkesinden vazgeçmemek firmamızın vizyonudur. Amacımız sadece satış yapmak değil, ilgili kurumun ihtiyaçlarını kesin ve etkili bir şekilde çözecek konsept ve sistemleri kurmaktır.

 

alt

 

 

 

NEDEN LED İLE AYDINLATMA? : LED, Işık Yayan Diyot (Light Emitting Diode) anlamına gelir ve yarı iletken malzemelerden oluşur. Uzun ömürlüdür, düşük ısı üretimi verir. Şok ve titreşimlere dayanıklıdır. Led’ler doğru akımla çalışır, voltaj dalgalanmalarında ilk performansı ile çalışmaya devam eder. Çalışma gerilim aralığı 100V AC- 255V AC’dir. Yüksek aydınlatma verimliliği sağlar. (100lm/w) Mükemmel akım kontrolü ve sürücü koruması vardır. Cam, flaman gibi kırılgan elemanlar ihtiva etmez. Çevrecidir, yapısında cıva, kurşun gibi ağır metaller ve halojen gazları yoktur. Radyasyon içermez. Parlama ve görme yorgunluklarını azaltarak trafik kazalarının oluşmasını engeller.

*Ülke ekonomisine ve kullanıcılara tasarrufta büyük katkıda bulunur. LED SİSTEMLERİ %90’A VARAN ENERJİ TASARRUFU SAĞLAR.

*Ürünlerimizde soğutma sistemi ile 120 derece olan iç çekirdek ısıyı dış gövdede 42-44 derecelere indirip ürün ömrünü 160.000 saat ve üzerine çıkartarak 40 yılın üzerinde kullanım hizmeti sağlamaktadır.

Ürünlerimizin Kullanıldığı Alanlar : Express yollardan, otoyollara, yan yollardan spor alanlarına, sokaklara, konut ve sanayi sitelerine, fabrika, park ve bahçelere, açık ve kapalı otoparklara, tarım alanlarına, tersanelere, ayrıca gece görüşü (Infrared) modelimizle askeri birlikler, emniyet birimleri, bankalar, hastaneler, oteller, belediyeler, müzeler, tüm resmi kurumlar gibi önemli alanlarda güvenlik amaçlı bir çözüm sağlar.

 
Anketler
AB Desteği Almayı Hiç Düşündünüzmü?
 
Hava Durumu
ANKARA

  

Döviz Kurları